Trafiken i Gamla stan blir en sak för politikerna

FARLIGT. Det är ofta trångt om saligheten på Kyrkogatan och farliga situationer uppstår. Bild: Läsarbild

Begränsa genomfartstrafiken i Gamla stan eller vik hela området för fotgängare. Det föreslår Mika Varpio i en fullmäktigemotion som lämnas in nästa vecka. Den grundar sig på ett gediget arbete, som utförts av en inofficiell arbetsgrupp.

ÖN rapporterade i våras om att allt fler oroar sig för den livliga trafiken på främst Kyrkogatan. Att trafiken är skadlig för de kulturhistoriska byggnaderna är ingen ny sak, husen skakar sönder och måste repareras med jämna mellanrum. Men nu talas det inte enbart om hus utan om människor som utsätts för direkt fara.

Fotgängare råkar regelbundet ut för att bilar eller deras sidospeglar stöter till dem och polisen kontaktas med jämna mellanrum. Det sägs att Kyrkogatan har blivit något av vilda västern, där vad som helst kan hända.

Nu vill fullmäktigeledamoten Mika Varpio (obunden, Gröna) alltså hjälpa till för att lösa problemet och hans fullmäktigemotion med många faktabilagor får av allt att döma underskrifter också av en hel del andra politiker.

Gatunätet består

Han påpekar att staden i början av 1800-talet hade ett par tusen invånare. Då var gatunätet i Gamla stan ungefär samma i dag. Varpio hänvisar till de närapå – incidenter på Kyrkogatan där fotgängare råkat illa ut och konstaterar att det bara är en tidsfråga innan något riktigt allvarligt händer.

– Många utredningar och mätningar har gjorts och enligt dem består cirka 80 procent av Gamla stans trafik av genomfart och de flesta bilister respekterar inte fartbegräsningarna.

Han hoppas att motionen leder till ökad trygghet samt mindre tryck på den värdefulla stadsbilden och de kulturhistoriska byggnaderna. Vidare poängteras stadens image, som i stort grundar sig på just Gamla stan.

Temat är inte nytt och en del beslut har fattats förr, men enligt Mika Varpio är de inte nog. Många beslut har heller aldrig verkställts.

Enligt studier går det inte snabbare för invånare i stadens norra delar och på Prästgårdsåkern att nå centrum eller motorvägen genom att köra genom Gamla stan och just Kyrkogatan. Många andra rutter är bättre och i bilagorna till motionen finns kartor med rutter och tider.

Mer läsning