Träff med sjukskötaren på apoteket

HEMOGLOBINMÄTNING. Sjukvårdare Hanna Silvola-Rouvinen mäter hemoglobinhalten i apotekare Ann-Mari Viitanens blod, en mätning som kostar 17 euro vid apotekets hälsovårdspunkt. Bild: Stina Jäderholm

Bland annat vaccinering, öronspolning och kolesterolmätning kan man numera få utförda i apoteket i Söderkulla. Apotekaren Ann-Mari Viitanen vill se sitt apotek som en del av hälsovården.

Ett tjugotal apotek runtom i landet erbjuder i dag också en hälsovårdspunkt, utöver de vanliga medicinerna, egenvårdsprodukterna och läkemedelsråden. Ett av de här apoteken finns i Söderkulla i Sibbo....