Trädgårdsavfall tas emot gratis på avfallsstationen

SORTERA RÄTT. I krattavfallet som förs till avfallsstationerna får inte finnas skräp, vass, kvistar, äpplen eller invasiva arter. Bild: Mostphotos

På hösten uppstår mycket krattavfall och kvistar när man håller rent på gårdsplanen. Om man inte själv kan ta hand om trädgårdsavfallet, kan man föra avfallet till avfallsstationen. Där tas trädgårdsavfallet gratis emot bara det är rätt sorterat.

Det behändigaste är om man kan flisa kvistarna själv och utnyttja flisen i sin trädgård. Även krattavfallet kan komposteras hemma på gården. Att föra trädgårdsavfall till ett allmänt parkområde eller till någon annans mark är förbjudet. Det räknas som nedskräpning och kan dessutom sprida invasiva arter till nya områden.

Skräp, vass, kvistar, äpplen eller invasiva arter får inte finnas i krattavfallet som förs till avfallsstationerna. Krattavfallet som mottas vid stationerna används då materialet först har komposterats vid deponierna.

Ris och kvistar sorteras skilt från krattavfallet. Bland riset och kvistarna får det också finnas kottar och vedartade växter. Skadliga invasiva arter, såsom blomställningen av jättebalsamin, ska packas in och läggas i blandavfallet.

Stubbar och rötter är avgiftsbelagt avfall. På avfallsstationerna i Karis, Lojo, Vichtis, Sibbo och Borgå är styckepriset för dem 3 euro. På de övriga stationerna tas stubbar och rötter emot som blandavfall.

Mer läsning