Trädgården är en tidskrävande men kär hobby

SOMMARGRÖNSKA. Elise Engström visar gamla fotografier från gården som hon låtit sätta in i ramar. Bild: Carita Liljendahl

Instundande söndag håller femton trädgårdar öppet hus i Lovisa. Engströms enorma parkliknande gård är en av dem.

Redan på 1700-talet fanns odlingar på tomten vid Klapphusgatan i Garnison där Elise Engström och Sakari Tola bor i dag. På den tiden var det Svenska Kronans område och då platsen för det mesta gynnades av solen och hade en stor damm med vatten i närheten var den perfekt att odla på.

1891 kom Engströms släkt till Lovisa. Ännu så sent som i början av 1970-talet var Elises pappa Ralf Engström trädgårdsmästare där. Efter att han dog 1974 tog träd och buskar så småningom över.

Nog lägger man ner en hel del tid och pengar på det här. Och sådant som kostar och kräver tid brukar man väl kalla hobby

För femton år sedan började Elises make Sakari röja tomten med motorsåg. I dag är gården stor som en engelsk park med välskött gräsmatta, allehanda planteringar och prydnadssaker.

– Nytt får i år är vårt lilla lusthus som finns där växthusen stod förr, säger Elise Engström.

Den här trädgården och fjorton andra är öppna för allmänheten instundande söndag och även två söndagar i juni. En del av gårdarna håller öppet också under Rosenveckoslutet i juli och söndagen den 7 augusti.

Anneli Sjöholm från Villa Ilenna säger att arrangörerna också vill ha en pedagogisk aspekt med. Den som vill lära sig något nytt eller trendigt kan ta del av olika kostnadsfria föreläsningar. Alla pågår mellan klockan 11 och 12.

Söndagen den 29 maj visar artesan Eva Nylund hur man tillverkar betongföremål för trädgården. Föreläsningen äger rum på Lovisa svenska medborgarinstitut vid Brandensteinsgatan.

Söndagar 29.5, 5.6, 12.6 kl. 10–17.

Lördag–söndag 2–3.7 kl. 10–17.

Söndag 7.8 kl. 12–18.

En lista på trädgårdarna och vilka av dessa dagar de är öppna finns på www.avoimetpuutarhat.com.

Plantor säljs på Lovisa torg lördagen den 28 maj kl. 10–13.

Föreläsningar varje söndag kl. 11–12.

Söndagen den 5 juni berättar Hannele Aromaa på Villa Ekholms gård vid Kretsgången om hur man går från frö till god mat. Hon har långvarig odlingserfarenhet av nyttoväxter.

Den 12 juni finns ordföranden för Finlands Rosensällskap, agronom Lauri Korpijaakko på Kungsdammens gård. Han berättar i ord och bild om finska fynd- och gammaldags rosor, om nya inhemska förädlade sorter och om de bästa buskrosorna.

I år arrangeras evenemanget Öppna trädgårdar för tionde gången. Den fick sin början då Vesa Leivos familj sålde plantor och visade tulpaner på en gård vid Drottninggatan.

Samtliga trädgårdsägare är överens om att man ska ha en sådan gård där man ibland också har tid att sätta sig ner för att njuta. Men för en del trädgårdsmänniskor är arbetet bland blommor och grödor själva njutningen.

– Nog lägger man ner en hel del tid och pengar på det här, säger Sakari Tola. Och sådant som kostar och kräver tid brukar man väl kalla hobby?