Trädgårdar och hus snart åter i fokus i Lovisa

Traditionscentrum Kuggom är med på ett hörn då Lovisa Historiska Hus arrangeras i augusti. Evenemanget är redan vida känt och firas i stort sett såsom under tidigare år.

På den stora vårmässan som arrangerades under helgen i Helsingfors var Lovisa med på ett hörn och presenterade där såväl Historiska Hus-evenemanget (LHH) som rosornas helg och de öppna trädgårdarna.

– Omkring åttiofem procent av alla som kom och talade med oss säger att de har hört talas om våra historiska hus, säger Ann-Britt Felin-Aalto som är ordförande för föreningen Lovisa Historiska Hus. Många har besökt Lovisa medan andra hört talas om LHH och planerar komma.

En annan nyhet är arbetsuppvisningarna som bland annat arrangeras på Höganås i Pernå. I Pernå kyrkoby håller troligen också byskolan dörrarna öppna under LHH.

I takt med att evenemanget vuxit har det blivit allt svårare att kunna anvisa inkvarteringsplatser i Lovisa. I år kan nya sådana erbjudas i före detta Kuggomskolan. Traditionscentrum Kuggom är troligen också på något sätt med under LHH-dagarnas seminarier.

I år har LHH-föreningen också satsat på att stärka sin image genom att låta grafikern Minerva Martinoff tillverka färgglada vykort och charmiga färgläggningsböcker med de gamla husen och trädgårdarna som tema.

Arbetsuppvisningar på Höganås

En annan nyhet är arbetsuppvisningarna som bland annat arrangeras på Höganås i Pernå. I Pernå kyrkoby håller troligen också byskolan dörrarna öppna under LHH.

FÄRGGLATT. Färgläggningsböcker är årets nyhet under LHH-evenemanget. Bild: Carita Liljendahl

– Exakt vilka hus som håller öppet utanför Lovisa centrum vet vi inte i dag, säger Felin-Aalto. Isnäs är inte med i år men vi har hopp om att få husägare från Bruket i Strömfors att delta.

Omkring fyrtio egnahem håller dörrarna öppna i Lovisa centrum. Bland de nya kan nämnas Huset vid ån där Roberta Roo bor med sin familj i stadsdelen Garnison. Efter några års paus kommer även Kati Forss-Lounamaa och Markku Lounamaa att hålla Riesamaa vid Trädgårdsgatan öppet. Storskrapis i Antby börjar vara i beboeligt skick och Vackerbacka vid Saltbodtorg kan den här sommaren öppna även sin andra bostadslänga för allmänheten.

Fakta

Sommarevenemang i Lovisa

Öppna trädgårdar 29 maj, 5 juni, 12 juni. Lördag-söndag 2–3 juli och söndag 7 augusti.

Rosornas helg 2–3 juli med bland annat rosenbröllop.

Lovisa Historiska Hus den 27–28 augusti. Omkring 40 egnahem håller dörrarna öppna för allmänheten. Bjuder även på samlarmässa, producenttorg, loppmarknader, antika marknader, utställningar, seminarier, arbetsuppvisningar m.m.

I restaurang Kapellet arrangeras såsom under tidigare år olika seminarier. Arkitekt Panu Kaila är också med, den här gången med en diskussion inne i restaurangens rosenkafeteria.

– I framtiden tycker jag att vi också borde lyfta fram stadens parker, säger restaurangens ägare Airi Kallio.

Sommaren i Lovisa bjuder som vanligt också på öppna trädgårdar. Samarbete mellan Lovisa Historiska Hus och trädgårdsföreningen har etablerats, och av de femton trädgårdar som har söndagsöppet fyra gånger deltar tio under rosenveckoslutet.

Ny ordförande varje år?

I föreningen Lovisa Historiska Hus sitter i år utöver ordförande Felin-Aalto Vesa Virtanen som vice ordförande och Tina Torckell, Jaakko Salmi och Markku Pulkkinen som medlemmar. Ersättare är Airi Kallio, Petri Vauhkonen och Heikki Pora som gör föreningens hemsidor.

– Tanken är att föreningen ska få en ny ordförande varje år men vi får se vad framtiden utvisar, säger Felin-Aalto.