Trädgårdar i Lovisa öppnade sina hemligheter

Ett dussin av Lovisas för många okända trädgårdshemligheter öppnades under lördagen upp till besökarnas förtjusning.

– Man skulle inte tro att det döljer sig en oas av detta slag här då man ser stället från gatan, konstaterar Elise Engström, med all rätt. Hon äger tillsammans med mannen Sakari Tola "Engströms trädgård" på Klapphusgatan 3 i Lovisa.

Engströms gård är en av de gårdars som öppnade upp för besökare i Lovisa på veckoslutet i samband med evenemanget Lovisas öppna trädgårdar. Engström berättar att stället har anor ända tillbaka till frihetstiden under 1700–talet, då gården tillhörde den svenska kronan, och fungerade som handelsträdgård.

– Under Adolf Fredriks tid hade man stor verksamhet, men då Gustav den tredje kom till makten var det annat än handelsträdgårdar som stod i fokus.

Lång historia

Gården kom snart i familjen Elfvings händer. De skulle äga stället ända till slutet av 1800–talet, då Engströms förfader blev ny ägare.

– Jag är fjärde generationen här, och det är rätt ovanligt med tanke på att det inte är någon bondgård, utan ett hus i Lovisa centrum.

Engström och Tola har skapat en luftig trädgård med stora gräsområden, kantad av lummiga häggar.

– Allting var igenvuxet på 1970–talet. Under de kommande decennierna började vi sedan rensa och hugga i takt med att intresset för trädgårdar växte sig starkare. Kring de stora stenarna har vi små planteringar, men i övrigt lät vi det vara öppet.

Man har även anlagt en naturstig som slingrar sig kring hela gården. Där finns minnen från olika tidevarv.

– Här finns fortfarande tjocka murar från de urgamla växthusen, och här har vi gjort en stenbelagd gång av spillror från det hus här på gården som sprängdes då en bomb föll över Lovisa under andra världskriget. Allting bär på sin historia, säger Engström.

Naturligt är bäst

– Det är elfte gången vi ordnar evenemanget, och här har varit intresserade besökare hela dagen, berättar Anneli Sjöholm från Lovisa trädgårdsförening som arrangerat evenemanget.

Markku Pulkkinen, Sisko Hallavainio är de två andra arrangörerna. Trädgården vid Sjöholms Villa Ilenna är både rund och mjuk i sin utformning.

– Den är lite engelsk, inte så planerad och strukturerad. Den ska harmonisera med det gamla huset.

Huset, som är byggt 1863, köpte Sjöström år 2007, och efter att ha fixat till insidan kliade det i fingrarna att ta itu med trädgården.

– Jag är väldigt nöjd över hur trädgården är. De hundra år gamla äppelträden fick sig en ordentlig omgång med sågen, vilket gjorde att de blev som skulpturer. Träden bildade tillsammans en cirkelform, ett tema som jag sedan anammade på resten av trädgården, säger Sjöström medan hon visar på gräsmattor och rabatter som även fått mjuka cirkelformer.

Sjöström poängterar att hon inte använder någon konstgödsel alls. Jordmånen är bra, och med åvattnet som pumpas upp och används vid bevattning följer allt nödvändigt gödsel.

Ger inspiration

Bland de som besökte fanns Petri Virtanen, Marjukka Porvari och Kipla Porvari. De upplever att trädgårdarna ger dem många goda idéer.

– När man ser trädgårdarna får man nog inspiration att själv sätta igång, så initiativet är väldigt trevligt, säger Virtanen

Det finns inte mycket extra utrymme i Anneli Sjöströms trädgård, även om hon poängterar att en del gräsmatta krävs för att man ska kunna lyfta fram växterna i dess fulla prakt.

– En trädgårdsmästare sa en gång till mig att växterna i rabatterna ska ta varandra i hand. Planterar man växterna så här tätt finns det inte heller något utrymme kvar där ogräs kan växa, säger Anneli Sjöström.

– Min favoritstund i min trädgård är då jag stiger upp och börjar arbeta på gården rätt tidigt. Efter en hel dags slit sätter jag mig ner och äter medan jag blickar ut över mitt värv.