Trädbeståndet i Gamla stan ska bli glesare

KOPPAR. Företagaren Irma Koski skulle gärna ha sett att Lamor hade fått beklä det tidigare bankhuset med ett koppartak. Eero Löytönen säger att koppar är ett material som inte hör hemma i Gamla stan. Bild: Maj-Louise Wilkman

Uteserveringar, skyltning och träd i Gamla stan var några av de ämnen som stadsplaneringschef Eero Löytönen tog upp under företagarfrukosten på Café Helmi.

Staden har en sällsynt god koll på trädbeståndet i Gamla stan. Vartenda träd har nämligen kartlagts inom ett studiearbete. Dessutom har staden via en enkät på nätet frågat invånarna om det finns något träd som kunde tas ner.

– Jag tycker att man kunde avlägsna träd i Gamla stan. Jag säger inte att Gamla stan borde vara lika kal som på den tid när djuren betade där. Men tycker att det karga skönhet som döljs av träd borde få bli synlig, säger Eero Löytönen.

Han vet att avverkning av träd väcker starka känslor, men staden ska trots det göra ett försök att gallra i beståndet.

Erbjudande

De fastighetsägare som i enkäten meddelade att kunde tänka sig att ta ner ett träd på gården ska få ett erbjudande av staden.

– Vi förhandlar med en entreprenör som fäller flera träd på en gång och på det sättet får fastighetsägaren jobbet gjort billigare än i vanliga fall.

Meningen är att arbetena ska utföras under höstens lopp.

En fastighetsägare som bor på detaljplanerat område, som Gamla stan, får inte på egen hand hugga ner ett träd utan det krävs lov av staden.

Till de arbeten som redan har påbörjats är utglesningen av träden runt Näse gård. Eero Löytönen säger att åtminstone granarna ska försvinna.

– Ursprungligen fanns där enbart syren och äppelträd.

Nytt i gammalt

I Gamla stan ska gammalt möta nytt på ett sätt som gör att företagarna på ett vettigt sätt kan driva sin verksamhet. Eero Löytönen tycker att det är bra att hälsomyndigheterna har gått med på att restaurangerna får servera mat utomhus utan att det krävs en plattform av trä som underlag.

– Ingen företagare tvingas heller till omedelbar ombyggnad av sin uteservering utan förändringarna för att göra gatubilden enhetligare genomförs lite åt gången. Uteserveringskonstruktionen ska vara sådan att den kan tas bort till vintern för att underlätta gatuunderhållet.

Eero Löytönen säger att det finns exempel på butiksskyltar som passar bra in i miljön och skyltar som inte passar in.

– Kunde inte staden ge anvisningar om hur en skylt ska se ut och på det sättet förenhetliga läget? undrar Airi Kallio.

Eero Löytönen svarar att det i bygganvisningarna finns bra exempel på hur skylten kan utformas och också information vilka skyltar som behöver tillstånd och vilka inte.

– Men jag tycker inte att alla skyltar måste se lika ut. Jag tycker att en skylt också ska lyfta fram företagarens personlighet.

Butiksfönster med tejpad reklam passar inte i Gamla stan. Eero Löytönen anser också att företagarna ska tänka efter när de placerar ut reklamställningar på gatan.

– Det centrala värdet i Gamla stan är gatuvyn och den ska vara så öppen som möjligt.

Invånarmöte

Gamla stan ska få nya bygganvisningar.

– Den nuvarande stadsplanen är 30 år gammal. Det viktiga då var att ge anvisningar för att skydda husen för framtiden. Nu är alla överens om att husen ska bestå och behoven är andra. För staden är det mycket viktigt att det finns företag och affärer i Gamla stan. Vi vill att stadsdelen ska vara levande.

Han berättar att han ibland får frågan om det enbart ska finnas restauranger i Gamla stan.

– Mitt svar är att vi måste minnas att förr var köpmansgårdarna vid åstranden i privat bruk och inte öppna för allmänheten. Men i och med att strandbodarna används som sommarrestauranger får allmänheten ta del av en miljö som tidigare var sluten.

Invånarna i Gamla stan och andra intresserade har en möjlighet att diskutera utkastet till nya anvisningar vid ett möte som hålls tisdagen den 28 september.

Omfattar i dag 18 hektar.

Har ungefär 550 byggnader.

Av dem är 250 bostadshus.

Ungefär 700 människor har Gamla stan som sitt hem.