Träbygge seglade upp som ett alternativ

STOCK. Pudasjärvi lät bygga en skola i stock. Öppningsceremonin lockade ett flertal stora namn, däribland statsminister Juha Sipilä. Bild: Pudasjärvi stad / Juha Nyman

Man borde reda ut möjligheterna med träbyggande, anser utbildningssektionens Catharina von Schoultz. Tanken väcker tanken ingen större entusiasm inom lokalitetsledningen.

Också stora byggnader kan uppföras i trä, kanske också den planerade enhetsskolan, anser svenska utbildningssektionen och dess ordförande Catharina von Schoultz.

Tanken på offentliga byggnader i trä har inte fått fotfäste i Finland riktigt ännu, även om det talas om saken bland annat i Esbo och Vanda. I Östnyland utgör Lovisa ett undantag, där beslutsfattarna slog fast att man bör försöka bygga de nya skolorna i trä eller stock.

Vanligt på annat håll

I många andra länder är det vanligt med flervåningshus i trä, till exempel i Sverige där man uppfört åttavåningshus.

Med tanke på inomhusluftproblemen som varit aktuella en längre tid kunde det vara ett vettigt alternativ, anser von Schoultz. Hon säger att det varit tal om saken i och med att det inte finns ritningar för enhetsskolan ännu.

– Vi lyfte faktiskt fram det i sektionen där vi anser att man ska utreda möjligheterna. Jag vet att lokalitetsledningen inte är pigg på idén, men det är inte bara de som fattar beslut.

Något formellt ställningstagande handlar det inte om, snarare en tanke om att det vore vettigt att se på andra lösningar än betong. Von Schoultz tycker också att Finland är lite konstigt land med tanke på att trä är en råvara som finns i överflöd, samtidigt som de flesta offentliga byggnader byggs av betong.

– Jag tror att vår försiktighet beror på brandsäkerhet, trots att man på andra håll har hittat lösningar. Brandrisken är inte en lika stor fråga i dag. Men det finns säkert lika många åsikter om det här som det finns ingenjörer.

Nyfiken personal

Utbildningsdirektör Rikard Lindström vill inte, med hänvisning till expertisfrågor, ta ställning till huruvida trä är bättre än betong. Han säger ändå att saken kommit upp i diskussioner med lärare och rektorer, där många bland annat noterat vissa stora stockbyggen som förekommit i medier, bland annat den omtalade stockskolan i Pudasjärvi. Den 9 700 kvadratmeter stora byggnaden har rum för åttahundra elever och byggdes specifikt med inomhusluftproblemen i åtanke.

– Det finns ett stort intresse för andra lösningar inom skolvärlden. Men det är inte vår sak att ta ställning till byggmaterialen, och vi har inte heller sett något formellt ställningstagande, säger Lindström.

Skärgårdstema i Grännäs

Han säger att man också lyfte upp möjligheten med träbyggande i samband med Grännäs skola, där tanken är att få fram skärgården som tema i byggnaderna. Förslaget sköts ändå sank rätt så fort från lokalitetsledningens sida.

– Jag vill minnas att det var en mycket kort diskussion när vi försökte lyfta fram alternativa lösningar. Jag vet inte om det finns helt tekniska orsaker eller om det beror på ointresse.

I nuläget är trä inte längre ett alternativ för Grännäs skola eftersom det redan finns ritningar. Däremot är Lindström öppen för andra tankar i de projekt där det är möjligt.

– Det behöver inte gälla bara skolbyggnader. Staden bygger också annat. Det är intressant att se vad tanken väcker för reaktioner på politiskt håll.

Skeptisk lokalitetsledning

Lokalitetsledningens Tony Lökfors är aningen skeptisk till tanken att bygga enhetsskolan i trä. Han påpekar ändå att byggmaterialet redan blivit använt i staden, bland annat i Majbergets nya dagis.

– Det är inget omöjligt alternativ. Men där finns en del saker som måste tänkas på. Det finns begränsningar på träkonstruktioner, säger Lökfors.

Bland annat innebär det våningsbegränsningar, och Lökfors påpekar att Pudasjärviskolan ligger på två våningar över ett stort område. I fallet Västra Enhetsskolan blir det fråga om tre eller fyra våningar.

– Ju högre man bygger, desto mer problem har man med träbyggnader. Man talar också om helt andra kostnader.

Om det finns politisk vilja att reda ut saken så reds saken ut, påpekar han. Det är också nu, innan man har en projektplan, som diskussionen ska föras.

– Alla byggnadsmaterial har för- och nackdelar. Trä- och stockkonstruktioner löser inte alla problem.