Trä på fler sätt än tre

Trä som i stickiga bräder, figursågad faner, trassliga spånor, geometriska träsnitt och brukade tryckplattor organiserade i en arkivhylla formar konstnärerna Aura Kotkavirtas och Jussi Juurinens utställning i Konsthallen i Borgå.

Förvaringshyllan i ostruket trä – en sådan som många av oss har hemma i källaren – fångar uppmärksamheten där den står utplacerad mitt på utställningsgolvet i Konsthallen. En närmare titt för tankarna till en skivhylla av den traditionella sorten; för vinylskivor.

De facto ÄR det en skivhylla men plattorna som förvaras i de många facken är inte svartplastiga utan träfärgade: Fyrkanterna är grafikern Jussi Juurinens tryckplattor i björkfaner som han använt för serien träsnitt som fyller ett rejäl tilltaget väggparti i utställningshallen.

– Jag är en samlarnatur och mycket organiserad av mig, det är en orsak till att jag sparat alla tryckplattor jag använt sedan jag fastnade för träsnitt för femton år sedan. Jag har hundratals plattor i mitt arbetsrum, här är bara en del utställda, säger han om hyllan med innehåll som går under namnet Arkiv 1.

Den andra orsaken till att Juurinen sparat de brukade plattorna är att han finner dem väldigt intressanta. I spåren av de gjorda trycken – ofta flere per platta – finner han någonting otvunget vackert, som ett eko av den tematik han arbetat med för stunden.

Minutiös man

Själva arkiveringsmanin tar sig uttryck i minutiös organisering av plattorna. Det minsta provbitarna får plats på de översta hyllraderna och storleken växer ju närmare golvnivån man kommer. Varenda platta är försedd med en liten klistrad kod i kanten: den berättar för den streck- och linjeförtjusta Jussi Juurinen vilket avstånd han haft mellan plattornas karvade linjer samt tjockleken på de urgröpta strecken.

Genom att bemästra rytmen i ränderna härskar han också över tryckplattorna, och över det geometrisk präglade tryckresultatet. Arkiveringen möjliggör också en oändlig variation; han kan återkomma till använda plattor på nytt och på nytt och skapa nya konstverk med dem som utgångspunkt. Varje avdrag förändrar också ursprungsplattan.

– Upprepning är intressant, men samtidigt är slutresultat en produkt av slumpen. Jag planerar inte hur linjerna eller cirklarna tar sig ut i tryck utan jag arbetar hands on och motivet får tid på sig att födas.

Spånsparare

En bit bort från hyllan, som en pendang, finner man spånorna som härstammar från tryckplattorna placerade i ett bord med en yta bestående av många små fack. Det kommer inte som någon överraskning att de krullande flisorna konstverket, som heter Arkiv 2, är märkta och omsorgsfullt organiserade vilket gör att Juurinen kan härleda spånorna till den korrelerande tryckplattan.

An av grundidéerna med ett arkiv är att det aldrig blir tillräckligt stort – "färdigt" ur ägarens synvinkel – och i samma anda är inte heller Jussi Juurinen är klar med sin träsnittssamling: Utställningshelheten i Konsthallen är bara en första kontakt med träsnittens arkivdimension.

Sättet att dels gömma, dels lyfta fram det som döljer sig i bildens struktur är något av en gemensam nämnare för Jussi Juurinen och Aura Kotkavirta. Kotkavirtas utställningsdel går ungefär under namnet "ett ode till timmermannen" och ställer fokus på komplexiteten bakom jättelika brobyggen. Hon fascineras av de intrikata konstruktionerna i trävirkesstommen, de som i sinom tid ska omfamna en helt ny betongbro.

– Det ligger någonting spännande i tanken på att de stickiga bräderna till en början inte bär upp någonting alls.

Broförlopp

Aura Kotkavirta har följt med två broar i vardande, en i Helsingfors och en i Träskända, och har dokumenterat de olika byggskedena. I hennes fotobaserade grafiktryck förmedlar hon tjusningen för de temporära. Det är ett stort jobb att bygga de, i hennes tycke, vackra träställningarna som behövs för att gjuta de egentliga broarna. Till syvende och sist är brädkonstruktionerna ändå bara en liten praktiskt detalj i brons egentliga tidsförlopp.

I trycken på fanerskiva, realiserade i lager utanpå varandra, laborerar Kotkavirta just med tidsperspektivet. Alstren går i dämpade nyanser – bland annat gulbeige och ljusblå – som för tankarna till det förgångna. Förutom att färgvalen är estetiskt tilltalande så kopplar de också till det förgängliga i det att trästommen monteras ner, förbrukad, då bron väl gjutits och betongen torkat.

Utställningen i Konsthallen är Aura Kotkavirtas och Jussi Juurinens första gemensamma utställning.

Fakta

Aura Kotkavirta & Jussi Juurinen

Ställer ut i Konsthallen i Konstfabriken, Borgå, den 12 augusti till och med den 4 september.