Tour de Sibbo engagerar gammal som ung

På bild från vänster: Jesper Lindberg, Janica Jensen, Marianne Andersson-Lindqvist, Cecilia Jensen. Bild: Susanna Andersson

Efter två omtyckta evenemang ordnas nu Tour de Sibbo för tredje året i rad, och den 8 juni rullar cykelhjulen igen.

I år står funktionären Nisse Wilenius och Sibbo Ungdomsförenings verksamhetsledare Marianne Andersson-Lindqvist för arrangemanget av rastplatsen i Hansas i Söderkulla, därifrån det även väntas starta ett trettiotal cyklister.

– Detta är en av tio startstationer och med hjälp av våra registreringslistor hoppas vi kunna se en ökning i deltagarantal i år, säger Wilenius.

Tour de Sibbo är ett cykelevenemang för hela familjen där även oerfarna uppmuntras att delta. Det handlar inte om en tävling och från den utsatta rutten kan man välja ut en längd som passar en bäst. På de tio startstationerna finns det kartor på de olika ruttalternativen och även på de andra stationerna. Här kan man förutom att starta sitt eget lopp även ta en paus eller ha det som sitt mål.

– Det finns även mat- och dryckesservering vid stationerna, smått tilltugg utlovas och även soppa har funnits tidigare år. Olika föreningar uppehåller sina egna rastplatser, säger Andersson-Lindqvist.

Eftersom evenemanget är till för alla kan man även välja att cykla ensam eller tillsammans med andra.

– Det har ofta blivit par eller grupper som cyklat tillsammans, och eftersom man inte cyklar på tid så får var och en cykla i sin egen takt, vilket även har varit väldigt uppskattat, säger Wilenius.

Det var år 2017 som projektet Tour de Sibbo startade och även första gången ordnades, främst eftersom man saknade ett regelbundet återkommande motionsevenemang.

– Skidevenemanget Vargspåret hade då inte ordnats på många år och då kom Rolf Björkell med denna idé. Detta veckoslut har passat bra då det samtidigt även är Öppna Byarnas dag, berättar Wilenius.

Detta datum har dock kolliderat med cykeltävlingen Borgåloppet, där cykelentusiasten Jesper Lindberg kommer finnas till även i år. Lindberg är medlem i Sibbo Vargarna och i höst satsar han på idrottsgymnasium, förhoppningsvis med inriktning på cykling.

– Skolkamrater har dock deltagit här i Sibbo tidigare år, påpekar Lindberg.

Alla åldrar har alltså setts på cyklar denna fartfyllda dag. Nioåriga Sibbotvillingarna Cecilia och Janica Jensen hoppas på att kunna delta i årets Tour de Sibbo. Båda systrarna cyklar aktivt på fritiden och Cecilia har även varit medlem i Sibbo Vargarna i tre år.

– Det är roligt att det ordnas ett evenemang där även mindre cykelintresserade deltar, säger systrarna.

Trots det åldersutspridda engagemanget har ännu inte det finskspråkiga deltagarantalet varit tillräckligt högt.

– Majoriteten har hittills varit svenskspråkiga, så vi hoppas på att kunna nå ut till fler finsktalande familjer. Det har delats ut informationsblad till så gott som alla hem runtom i Sibbo, och förväntningen är att även fler finskspråkiga skall hitta hit i år, säger Andersson-Lindqvist.

Uppehåll emotses på evenemangsdagen precis som de två tidigare åren, och förhoppningarna på positiva reaktioner från deltagarna är höga.

– Evenemanget har fått väldigt god respons de tidigare åren och det hoppas vi kan leda till förhöjt deltagarantal i år. Vi som stationsfunktionärer kommer finnas på plats med gott humör hela dagen oavsett väder, säger Wilenius.

Tour de Sibbo ordnas lördagen den 8 juni klockan 10-14.

Mer läsning