Torkan slår hårt mot många hästägare

Den utdragna torkan drabbar inte bara mjölk- och köttbönder. Hästnäringen, med alla ridskolor och travstall, får också stora problem att klara foderförsörjningen.

– Det har varit en otrolig torka hela våren och sommaren, det kom inget regn på sju–åtta veckor. Jag har inte varit med om något liknande under de fyrtio år jag har varit med, säger Birgitta Mangström som är ordförande för Nylands läns Hästavelsförbund och hästägarförbundet i Nyland.

En medelstor halvblodshäst äter cirka 13 kilo grovfoder per dag, vilket gör att det finns ett enormt behov av bete och hö.

Enligt Hippos, centralorganisationen för travsport och hästuppfödning, finns det 16 000 stall och 74 400 hästar i Finland. Foto: SPT Bild: SPT

Mangström som bor i Ingå berättar att många hästägare är oroliga inför vintern.

– Om man inte hyr stallplats utan själv ska skaffa sitt hö är det ganska bråttom. Jag har hört att folk försökt köpa hö från Estland.

Det är inte värt att höra sig för i Sverige. Enligt Anna Reilly, ridskolerådgivare vid Svenska ridsportförbundet, söker många svenska hästägare nu foder utomlands.

– Det råder en oro för både betessäsongen, om betet torkar, och för vintern. Om foderleverantören inte får tillräckliga mängder måste man ju söka foder på andra håll. Och oavsett så stiger priserna. Det påverkar alla ekonomiskt, säger Anna Reilly.

Enligt henne söker de svenska hästägarna foder i länder som Polen och Tyskland.

– Jag tror att vi som en konsekvens av torkan kommer att få se transporter från andra delar av Europa, där det regnat mer.

Branschavdelningen för Lantbrukarnas riksförbund, LRF Häst, efterlyser också statligt stöd för att underlätta för alla djurägare i det allvarliga läge som råder.

– Vi skulle till exempel vilja se fraktstöd för att kunna transportera hö inom landet och från utlandet, dispens från bevattningsförbud och stöd till att sätta upp stängsel så att djuren kan beta i skogar. Det är otroligt viktigt att få ut uppmaningen att slå vartenda strå som finns, säger LRF Hästs ordförande Lotta Folkesson.

"Onödigt skapa panik"

Birgitta Mangström i Ingå säger detsamma som Folkesson. Det gäller att ta tillvara allt hö som växer även om det är mödosamt.

På grund av torkan är det i sommar tillåtet att bärga skörd på grönträdor som i vanliga fall ska vara orörda. Grönträdorna får användas som betesmark, meddelade landsbygdsverket Mavi i juni. Detta gäller dock endast för Nyland och Egentliga Finland.

Vad gör man som hästägare om det inte finns hö att köpa, Birgitta Mangström?

– Man kan importera blålusern, fast det blir förstås dyrt.

Själv har hon sju hästar och höläget under kontroll.

– Jag har kunnat ta in allt hö jag behöver. Det har varit torrt och fint.

Odlaren Fredrik Grönberg på Mörsbacka gård i Sjundeå hoppas att sommarens andra skörd kan kompensera för den första, som i hans trakter bara blev hälften så stor som normalt. Även om han tror att det kommer att bli brist på foder tycker han att det är onödigt att skrämma upp folk.

De små balarna kan bli en bristvara i vinter. Foto: Kristina Back/SPT Bild: SPT/Kristina Back

– Det ser hoppfullt ut just nu, det har regnat och gräset växer.

Däremot tror han inte att det är lätt att fylla tomma lador med importerat hö.

– Situationen är likadan i våra närområden som här.

Priset på höbalar kan bli det dubbla i vinter jämfört med normalt, rapporterar Yle. Som hösäljare skriver Grönberg inte under det påståendet.

– När man har stamkunder fördubblar man inte priser. Men de som köper höpartier lite här och där kan räkna med att priset stiger, säger han.