Torgstadgan uppdateras – större möjlighet att ha loppmarknad

Bild: ARKIV/ Kristoffer Åberg

Det har uppstått nya verksamheter och nya områden har börjat användas som torg i Borgå. Därför behöver torgstadgan uppdateras. Stadsutvecklingsnämnden behandlar torgstadgan på tisdag.

Områden för torghandel i Borgå har tidigare varit fem stycken – Salutorget, Brotorget söder om Mannerheimgatans bro, Rådhustorget, torget på östra åstranden (söder om gångbron) och Alexanders skvär.

Ett nytt område som också ska omfattas av torgstadgan är torget på västra åstranden (söder om Alexandersgatans bro) som ska bli ett loppmarknadsområde. På torgplatserna vid västra åstranden är försäljning tillåten mellan 1.4 och 31.9 varje dag klockan 7–21.

Mera loppis ska det bli. Den uppdaterade stadgan gör det möjligt att ha loppmarknadsförsäljning på salutorget på söndagar. Försäljningstiden på salutorget förlängs med en timme på eftermiddagen på söndagar: den nya försäljningstiden är 7-16. Vardagar och lördagar får man fortsättningsvis sälja sina produkter där mellan 6 och 21. På salutorget får man inte sälja loppmarknadssaker från bilar.

Torgstadgan finns som bilaga till stadsutvecklingsnämndens föredragningslista för mötet på tisdag. Förslaget till beslut är att man godkänner den nya torgstadgan som då träder i kraft första maj i år.

Mer läsning