Torget pryds av karta över Borgå

Snart läggs asfalten, men därefter kommer kartan. Grafikerna jobbar nu för högtryck för att kunna pryda östra åstranden, med Kotka som modell.

Området närmast Mannerheimgatans bro, på södra sidan av östra stranden, ska bli torg, men med några extra färgklickar.

– Torget blir 10 meter gånger 20 meter stort och där, på asfalten som täcker torget, planerar vi en karta över centrala Borgå, så att också den nationella stadsparken får plats på bilden, berättar stadsträdgårdsmästare Mikko Kaunisto, som på tisdagen var en av gästerna vid företagaren Airi Kallios traditionella morgonuppdatering, den sista för den här våren.

Kaunisto berättade om aktuella projekt i Borgå och började med att förvåna åhörarna.

– Trots att jag nu jobbat i sjutton år här i staden måste jag medge att Gamla stan inte är speciellt bekant för mig.

Kaunisto ombads genast bli kontaktperson för stadens tjänstemän, speciellt på tekniska sidan, som rätt så snabbt ska få en inbjudan till en guidad rundtur i den äldsta stadsdelen.

Familjepark och konstpark

De andra delarna av Borgå känner Kaunisto väl till och han gav en snabb översikt av viktiga planerade projekt.

– Strandmuren är nu förstärkt fram till Levinska källaren och så småningom, i höst, inleds muddringen.

Det blir dyrt att förstärka strandmuren och därför planerar man att fortsätta fram till Alexandersgatans bro som en sluttande strandlösning.

På västra åstranden planeras den nya gästbåtshamnen och i anslutning till den en familjepark med olika aktiviteter. Ännu finns det inga pengar reserverade för parken.

HÅLLBAR UTVECKLING. Niina Moilanen jobbar för en turism som inte sliter på kulturlandskapet. Mikko Kaunisto planerar vackra parker och ett färgglatt torg. Bild: Stina Jäderholm

– Vi kanske kan få medel att börja bygga familjeparken för 2019, för 2020 eller för 2021, gissar Kaunisto.

– Det planerade konstmuseet ska omges av en konstpark. Det kan hända att vi måste satsa på en tillfällig lösning före det, området ser ju nu helt hemskt ut.

Han tänker sig att en del jordbyggnadsarbeten kan göras i väntan på en parkplan och på finansiering. Här hoppas Kaunisto på en planeringstävling.

Infotavlor

På östra åstranden ska ett smalt promenadstråk leda fotgängarna längs hela stranden, Östra Strandpromenaden.

Där Östra Strandpromenaden slutar, vid Mannerheimgatans bro, byggs alltså ett än så länge namnlöst torg täckt av en karta i pastellfärger över Borgå stad, ända fram till Hammars. På kartan ska man märka ut vissa landmärken, till exempel domkyrkan och Runebergs hem.

En del av gatorna, vägarna och lättrafiklederna ska också namnges på kartan.

En liknande karta finns redan i dag i Kotka och den har tjänat som inspirationskälla för Borgå stads kommunteknikavdelning.

I anslutning till karttorget kommer en elektronisk infotavla där stadens turistbyrå kan skriva in viktig information. En liknande tavla planeras vid gästhamnen. Också Mannerheimgatans underfart ska få infotavlor.

Pop-up-guiding

Utsikten inför turistsommaren är god. En del av turistströmmen till Gamla stan kommer från kryssningsbåtarna som anlöper Helsingfors, och de förväntas hämta in hela 13 procent fler turister än tidigare.

– Om man vågar sig på att sia om framtiden så förväntar jag mig en ökning också i Borgå jämfört med förra året, säger turistchefen Sari Myllynen.

Niina Moilanen, lektor vid Haaga-Helia bistår i planeringen, med speciell tonvikt på hållbar utveckling.

En nyhet för i år är pop-up-guidning. I stället för att slå fast speciella rutter vid bestämda tider samlar guiderna en lämplig mängd turister som får komma med önskemål om vad de vill se och höra mer om.