Toppmöte för med sig stort polispådrag

Mötet mellan USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin i Helsingfors nästa vecka engagerar poliskåren i hela landet. Det dagliga polisarbetet sköts i normal ordning, men 1 000–2 000 extra poliser kallas in enkom för toppmötet.

Planeringen för hur säkerheten ska skötas i Helsingfors med omnejd då USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin träffas i Helsingfors den 16 juni pågår för fullt.

Överkommissarie Maarit Pikkarainen, som leder avdelningen för övervakning, patrullering och larmberedskap på Östra Nylands polisstation, konstaterar att polisen har väldigt kort tid på sig att förbereda polisinsatserna under toppmötet, och vill egentligen inte gå in på några detaljer kring hur säkerheten ska skötas under tiden som presidenterna och deras följeslagare befinner sig i Finland.

– I medierna har det talats om att säkerheten ska tryggas med 1 000–2 000 poliser och någon exaktare siffra varken vill eller kan jag komma med i det här skedet. Jag vill heller inte kommentera hur många dagar som polisinsatsen kommer att pågå, säger hon.

Extra poliser kallas in

Pikkarainen påpekar att huvudansvaret för säkerheten under toppmötet ligger hos Helsingfors polisinrättning, men att poliser från landets alla polisdistrikt kallas in som extra hjälp. Det är genom indragna lediga dagar och avbrutna semestrar som polisresurserna maximeras och fokuseras till Helsingforsregionen kring den 16 juli.

– Det är klart att toppmötet mellan Trump och Putin också påverkar oss. Det är en stor händelse att Finland står värd för mötet, säger kommissarie Olavi Merihaara på Borgåpolisen.

TILL FINLAND. Kreml har bekräftat att Vladimir Putin möter Donald Trump i Helsingfors den 16 juli. Bild:

Enligt Merihaara är talkoandan hög bland de lediga och semestrande poliserna, och många ringer in för att kolla om deras arbetsinsats behövs under toppmötet. Dem som man i synnerhet strävar efter att kalla in är poliser med specialkunnande – hundpoliser, bombspecialister med flera – eftersom en stor del av polisens insats kommer att handla om att stoppa trafiken och säkra platserna där mötesdeltagarna rör sig och vistas på.

Flera toppmöten under bältet

Olavi Merihaara, som jobbat som polis sedan slutet på 1980-talet, vet vad han talar om: Under sin långa poliskarriär har han varit med och tryggat säkerheten under fem eller sex olika toppmöten i Helsingfors. Han var med redan 1988 då USA:s president Ronald Reagan tillbringade några dagar i Finland på väg vidare mot Moskva, och Merihaara jobbade också med säkerheten när USA:s president George H.W. Bush och Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov möttes i Helsingfors årets därpå.

Senast var det aktuellt med extra säkerhetspådrag då ryske presidenten Dmitrij Medvedev år 2009 besökte Finland, och även bekantade sig med Borgå. Bland annat besökte han Borgå domkyrka i sällskap med president Tarja Halonen.

Rycker ut som vanligt

Olavi Merihaara kommer troligtvis inte att delta i det direkta polisarbetet kring toppmötet Trump–Putin, eftersom han har vanliga arbetspass inritade under mötesveckan. Det är också en poäng som han är noga med att föra fram: Toppmöte eller inte, det vanliga polisarbetet i östra Nyland sköts i normal ordning – eller nästan i varje fall.

Människor som behöver polishjälp får det också under toppmötet. Polisstationerna står inte tomma och får vi in ett larm så rycker vi ut precis som vanligt med våra patruller i Borgå och Lovisa.

– Människor som behöver polishjälp får det också under toppmötet. Polisstationerna står inte tomma och får vi in ett larm så rycker vi ut precis som vanligt med våra patruller i Borgå och Lovisa. Förstås kan det hända att vi inte gör det riktigt lika snabbt som vanligt, säger Merihaara.

TOPPMÖTE. Poliser från hela Finland kallas in från ledigheter och semestrar för att övervaka säkerheten när USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin träffas i Helsingfors nästa vecka. Bild: Official White House photo/Shealah Craighead

Östnyland skrev redan tidigare (ÖN 3.7.2018) om att de utländska besökarna – dignitärer med entourage och en stor utländsk presskår – resulterar i ett visst tryck på hotellen bland annat i Borgå.

På Östra Nylands polisstation vill Maarit Pikkarainen inte kommentera om polisnärvaron i östra Nyland kommer att förstärkas under toppmötet.

– Jag kommenterar inte i det här skedet om säkerhetspådraget även omfattar Borgå, säger hon.

Både Kreml och Vita Huset har bekräftat att Donald Trump och Vladimir Putin möts i Helsingfors den 16 juli.