Tonalt artisteri med nytt och gammalt

Tre korta stycken av nutidskompositörer och ett litet äldre, längre och mästerligt verk för violin och stråke, var kontentan av Avantis sedvanliga tjuvstart på årets Sommarmusik, årgång 32, i Pernå kyrka i onsdags.

Grundbulten för Avantis musikaliska policy alltsedan 1986 sitter fortfarande fast som berg i backen, det vill säga den gängse förekommande blandningen av gammalt och nytt. Årets konstnärliga ledare, kompositören och violinisten Lotta Wennäkoski (f. 1970) har med festivalen Chantefables – sånger och berättelser velat lyfta fram en bred pluralism, där det mångsidiga, det spännande och det för alla intressanta ska synas och höras.

Så också på Pernåkonserten, där de uppträdande bestod av Avantikvartetten och John Storgårds på violin.

Tre nutidsverk

Inledningstonerna tillskrivs den i Finland sedan 1986 permanent bosatta kompositören Jovanka Trbojevic, född i Jugoslavien 1963. Hon avled efter en svår sjukdom i våras och är känd för att kombinera olika stilar och element och bearbeta traditionella ljudlandskap med nya tonala angreppssätt.

Det framgick också det i Pernå framförda stycket Oro från 1994 i vilket stråkkvartetten ger tonal form åt den från Balkan kända oro-dansen rytmik i ett gungande, långsamt men också mera vitalt tempo. Med verket ville Avanti hedra samarbetet och tillgivenheten för tonsättaren.

Det andra nutidsverket, holländskan Rozalie Hirs (f. 1965) Article 4 (map butterfly), komponerade sitt stycke 2006. Verket hade nu sitt finländska uruppförande. Hirs är verksam både som poet och tonsättare och verket för soloviolin var en stilstudie i övertonsserier. Det handlade om kartfjärilen, vilket avtecknade sig i fladdrande höga toner.

Den amerikanska tonsättaren Gloria Coates (f. 1938) svarade för ett av konsertens behållningar med stycket Meditation ur Stråkkvartett nr 6 från år 2000. Det beskrivs som en för henne typisk glissandostudie, där stämmorna sträcker sig i motsatta riktningar och tänjer sig tills de har omfattat allt, för att citera programbladet. De långa, envetna tonerna som steg och sjönk så att höga och lägre stämmor korsades, skulle ha fått vilken hundkennel som helst att ackompanjera med eget ylande.

1900-tals mästerverk

Avslutningen med Maurice Ravels Sonat för violin och cello, dedikerat till Claude Debussy, död 1918, komponerades åren 1920-1922. Sonaten är ändå inte impressionistisk utan mera en abstrakt betonad och sträv komposition i fyra satser som inte utan orsak har den kallats ett av 1900-talets mästerverk för violin och cello. I verket förflyttas man till en för Ravel egenartad och exceptionell tonvärld där violinisten John Storgårds och cellisten Mikko Ivars naturligtvis uppförde sonaten på ett magnifikt sätt.

En rätt fåtalig publik på under 100 personer hade den goda turen att bevista konserten i ett mer än hyggligt sommarväder och i en kyrka som ackompanjerade musiken med sin egen visuella skönhet. I Borgå forsätter musicerandet både som gratisframföranden runtom i Borgå och som betalda konserter fram till avslutningen i Konstfabrikens Avanti-sal på söndag kväll.

FAKTA

Kammarkonsert

I Pernå kyrka den 28.6.

Med Avantikvartetten & John Storgårds på violin.

Jovanka Trbojevic: Oro.

Rozalie Hirs: Article 4 (map butterfly).

Gloria Coates: Meditation ur Stråkkvartett nr 6.

Maurice Ravel: Sonat för violin och cello.