Tomt vårdhem i Lovisa

NYTT OCH TOMT. Esperis vårdhem Lovisaviken i Märlax har ännu inte en enda boende. Bild: Kristoffer Åberg

Esperi har problem med att fylla sina vårdhem för äldre i Östnyland.

Det splitt nya vårdhemmet i Märlax, i Lovisa, med 32 vårdplatser, har inte kunnat öppna.

Informatör Maarit Leppänen vill inte lyfta på förlåten.

– En del av fastigheten är färdigställd. Vi kan ännu inte säga när vi öppnar.

Enligt Leppänen har vårdhemmet nu också ett svenskt namn, Vårdhemmet Lovisaviken. På Esperis hemsidor heter det fortfarande Loviisanlahti, också i den svenska texten.

Där står till exempel så här:

Vårdhemmet Loviisanlahtis yrkespersonal är specialiserad på vård och omsorg av åldringar. I vården tillämpar personalen ett rehabiliterande och engagerande arbetssätt. Allsång, stolgymnastik och trevliga fester är något som både invånarna och skötarna tycker om.

I verkligheten har vårdhemmet ingen personal alls, än så länge.

– Det är inga problem att hitta personal. När ryktet går att det kommer ett nytt vårdhem till orten blir vi genast uppringda av intresserad vårdpersonal, de står i kö, säger Leppänen.

Nytt servicepaket

Däremot är det sämre ställt med personer som vill flytta in i vårdhemmet, de står inte i kö. Inte heller i Borgå där Esperis vårdhem Vuokko redan har flera år på nacken, men bara fem till sex boende.

– Det kommer hela tiden förfrågningar om Vuokko, säger Leppänen. Situationen kan ändra snabbt. Det är inte alls ovanligt att vårdhem får fungera på halv effekt en tid.

Eija Jaalivaara försäljningschef på Esperi har nya förslag på hur man kan använda servicehemmet Vuokko.

– Vi har skapat ett servicepaket som vi marknadsför till Borgå för närståendevårdare. Vi erbjuder ett dagsprogram, "Hyvän mielen päivä", där både vårdaren och den vårdade kommer till Vuokko och har egna program mellan klockan 10 och 13.

– Närståendevårdarna får träffa andra i samma situation och alla får lunch. Priset för en närståendevårdare och den vårdade blir tillsammans 50 euro. Det här erbjudandet gäller för kunder som betalar själva. Vi kan inte alltid vänta oss att kommunen ska öppna börsen.

Vid Esperis vårdhem Vuokko i Borgå är priset per dygn, med vård, måltider och läkartjänster, 118,46 euro.

Hyran är 609,42 euro/månad, alltså 20,04 euro/dygn.

Månadsavgiften blir 4 163, 22 euro.

Vid Esperis vårdhem Lovisaviken finns två avgiftsklasser.

Den dyrare, servicepaket 1, har ett dygnspris på 122,44 euro och hyra på 534, 58, totalpris 4 207,78 per månad.

Den billigare, servicepaket 2, har ett dygnspris på 116,44 euro, hyra 534,58 euro, totalpris 4 027,78 euro per månad.

Inga kvalitetspoäng

Den nya lagen om närståendevård ger alla närståendevårdare rätt till tre lediga dagar per månad. Vuokko kan erbjuda intervallvård.

– Vi för just nu underhandlingar med ett stort vårddistrikt, inte med Borgå, om den här serviceformen, säger Jaalivaara.

Priserna på Esperis vårdhem både i Borgå och i Lovisa ligger helt på sedvanlig nivå. Om man jämför med andra motsvarande vårdplatser kan man se att priserna i huvudstadsregionen är dyrare än ute i periferin.

Vid konkurrensutsättningen i Lovisa fick Esperis Lovisaviken lägsta poäng av alla vårdhem som deltog.

– Vi gav priset 70 procent och kvaliteten 30 procent av totalpoängen, säger servicechef Lisbeth Forsblom. Kvaliteten mättes på så sätt att producenten fick tilläggspoäng för en personalstyrka på minst 0,63 per inneboende och för bostäder på minst 25 kvadratmeter.

– Esperi fyllde inga av de här kraven och fick inga poäng för kvalitet över huvud taget. Det var orsaken till att de kom på sista plats.

Lovisa har inte heller några behov av nya korttidsplatser. För tillfället betalas sju Lovisaåldringars vårdplatser med hjälp av servicesedel.

Ännu ett vårdhem

Esperi har också ett annat nybygge i Märlax. Vid Landshövdingsgränd byggs vårdhemmet Merimetso för främst mentalvårdsklienter. Enligt Esperis egna uppgifter borde vårdhemmet ha stått färdigt redan i slutet av 2016, men av olika omständigheter räknar man nu med att kunna öppna i maj.

Merimetso får femton vårdplatser och dit är det meningen att flytta dem som nu vårdas i Kuggom, vid Esperis vårdhem Mäntyneimi, som inte mera är en ändamålsenlig fastighet, enligt Maarit Leppänen.

Mer läsning