Tolkisskolan får sina moderna inlärningsmiljöer

TOLKKISTEN KOULU. Hit flyttar Tolkis skola flytta efter det att skolhuset byggts om och förses med en tillbyggnad med gemensamma undervisningsutrymmen för båda skolorna. Bild: Kristoffer Åberg

Med siffrorna 8-5 beslutade stadsstyrelsen i Borgå på måndagen att Tolkis skola byggs enligt det tidigare godkända förslaget, med några justeringar. Samlingspartiet, de Gröna och Centern ville i stället satsa på ett betydligt billigare alternativ. Ärendet går ännu till fullmäktige.

Det krävdes långa diskussioner innan stadsstyrelsen i Borgå på måndagskvällen kunde samla sig till omröstning om Tolkis skolas framtid.

Alternativen var tre.

Tolkis skola byggs som planerat, trots att priset har gått upp med en dryg halv miljon euro efter konkurrensutsättningen.

Tolkis skola byggs enligt tidigare planer men i en avskalad version som innebär tilläggsfinansiering på drygt 200 000 euro.

Tolkis skola flyttar in i Tolkkisten koulus gamla byggnad efter en mindre uppsnyggning, för några hundratusen euro, medan en tilläggsbyggnad, för uppskattningsvis 3,5 miljoner euro, får vänta något år.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula har aktivt fört fram alternativ tre med den billigaste lösningen som ändå kräver en helt ny planering av tilläggsdelen.

Under omröstningen i stadsstyrelsen fick Ujula understöd av Samlingspartiets Markku Välimäki och Nina Uski, De Grönas Tuuli Hirvilammi och Tuomas Green och Centerns Outi Lankia.

SFP:s Johan Söderberg, Elin Blomqvist-Valtonen, Bodil Lund, Pehr Sveholm och Anders Rosengren liksom också SDP:s Jaakko Jalonen, Mirja Suhonen och Anette Karlsson röstade alla för ett alternativ där kostnaderna för skolbygget stiger med 274 000 euro jämfört med kostnadsförslaget.

Skolan får möjlighet till öppna läromiljöer.

Det här beslutet, om det får uppbackning av stadsfullmäktige på onsdag, leder till att byggarbetena kan inledas som planerat, i juni.

Stadsfullmäktige röstade senast i mars om Tolkis skola, då ville en minoritet av fullmäktige att skolan skulle byggas utan den gymnastiksal som ska användas av både den finska och den svenska skolan.

Mer läsning