Tolkisbor upp till kamp för sin skola

BARACKER. Tolkis skola flyttade in i baracker hösten 2013. Då var det meningen att den nya svenska skolan skulle stå klar senast 2017. Nu är det inte sagt att det blir någon skola. Bild: Kristoffer Åberg

Omkring 900 personer har skrivit på för att den svenska skolan och daghemmet i Tolkis ska byggas i enlighet med gällande beslut.

Marthaföreningarna i Svartså, i Tolkis och på Emsalö överräcker på onsdag kväll en vädjan om att den svenska skolan i Tolkis ska byggas.

– Vi vill helt enkelt att man gör som man lagligt beslöt för knappt två år sedan – bygger en svensk skola och ett dagis i Tolkis, säger Anja Sjöholm som är vice ordförande för Tolkis marthaförening.

Tanken att sätta i gång en namninsamling för den svenska skolan föddes på ett möte 11 maj. Då hade tidningen Östnyland en artikel om att tjänstemännen tänkt om i fråga om skolan. Diskussionen som ordnades kring stadens planer för skolor och daghem i Tolkis i Pääskytien koulu sista maj fick marthornas adrenalin att flöda ordentligt.

– Finland har varit förebild för undervisning. Vi anser att det är tack vare de mindre enheterna och rätt resursanvändning. Anledningen till att vi gör det här är att det helt tydligt finns krafter på att kullkasta ett lagligt fullmäktigebeslut, säger Sjöholm.

Hon syftar på alternativet att de svenska barnen i Tolkis skulle gå kvar i baracker tre år tills den nya västra enhetsskolan är färdig, och sedan flyttas dit.

Vi vill helt enkelt att man gör som man lagligt beslöt för knappt två år sedan – bygger en svensk skola och ett dagis i Tolkis.

Argument

Trygghet är i marthornas vädjan det främsta argumentet för att den svenska skolan ska byggas. I en byskola känner alla varandra. Lärare har bättre kontakt med barnen när de känner dem och deras bakgrund.

– Elevantalet i en svensk skola i Tolkis skulle bli ungefär 200. Det är en hyfsat stor skola, men inte alltför stor. I en så liten skola lär alla lärare känna alla elever, och det för med sig större trygghet.

Argumentet att det skulle vara mera kostnadseffektivt med större enheter köper marthorna inte.

– Kostnader för utrymmen och löner är samma både i större och mindre enheter. Eftersom största delen av eleverna i Tolkis skola skulle bo inom en radie av tre kilometer från skolan behöver de inga skolskjutsar som kostar.

Representanter för de tre marthaföreningarna kommer att överlämna namnlistorna och sin vädjan vid fullmäktiges och bildningsnämndens gemensamma aftonskola på onsdag.

Elevkåren vid Tolkis skola kommer också att överräcka en skrivelse till Nuutti och Nylander,

Under aftonskolan behandlas delrapporten från skolnätsutredningen. Rapporten om bildningens servicenät blir klar i höst och bildningsnämnden behandlar den i september.

Mer läsning