Tolkis skola får inte äventyras!

Självfallet är 0,8 miljoner euro en stor summa. Vi ska ändå komma ihåg att den ska slås ut på fastighetens hela livslängd om minst 30 år vilket ger knappt 27 000 euro per år.