Tolkis skola byggs

GAMLA TOLKKISTEN KOULU. Det gula huset blir ny skola för den svenska skolan i Tolkis. Bild: Kristoffer Åberg

Med ett omröstningsresultat på 40-11 godkände Borgåfullmäktige att Tolkis skola byggs.

Projekthelheten Tolkis skola, utkastplanerna för utbyggnad och renovering av Tolkis skola och kostnadsberäkningen i utkastskedet 5 650 000 euro har alltså godkänts, efter en rätt så lång diskussion.

Det var Nina Uski, Saml som kom med ett ändringsförslag till stadsstyrelsens förslag. Uski ville att staden skulle bygga Tolkis skola, men avstå från att bygga en idrottssal och andra utrymmen i anslutning till den.

Uskis förslag fick totalt elva röster i omröstningen. Med Uski röstade Samlingspartiets Nea Hjelt, Irmeli Hoffren, Hilkka-Leena Orava och Janne Ranta, Grönas Jari Oksanen, Sirpa Hanska och Mika Varpio, Sannfinländarnas Kevin Servin och Juha Elo och KD:s Jere Riikonen.

En stor majoritet på 40 ledamöter ville i stället att Tolkis skola ska byggas med gymnastiksal.

Barnens framtid

Omröstningen föregicks av en livlig diskussion.

SFP:s gruppordförande Pehr Sveholm, SFP, konstaterade att nu är det dags att ta ett beslut i den här långköraren.

Han påminde om att många svenska skolor har dragits in eller kommer att dras in som en följd av den senaste skolnätsutredningen.

– Skolgången är en unik upplevelse för varje barn. Vi kan inte leka med barnens framtid på grund av oenigheter bland beslutsfattarna.

– Om vi vill ha en levande tvåspråkighet också i framtiden i Borgå måste vi ge föräldrarna en möjlighet att välja också svensk skola för sina barn.

Sveholm ville inte tro på att elevantalet i Borgå kommer att minska, utan att den svacka i nativiteten som vi nu upplever bara är ett övergående fenomen. Borgå kan, med en god ny strategi, locka till sig också nya invånare.

Svenska eleverna minskar

Anne Korhonen, Centern, meddelade att partiet understöder Tolkis skola och en gymnastiksal, men hade många invändningar mot processen och mot de höga kostnaderna.

– Billigast och bäst hade varit att bygga ett bildningscenter för båda språkgrupperna och för förskolorna. Men det röstades ner i fullmäktige.

Nina Uski, Samlingspartiet, motsatte sig de nuvarande planerna.

– De svenska eleverna kommer att bli allt färre, de behöver inte två nya skolor på samma område, Tolkis skola och Västra enhetsskolan.

– Varför inte bara göra en lätt ytrenovering av den nuvarande finska skolan, för den svenska skolans behov.

Jere Riikonen, KD, jämförde Borgå med ett fraktfartyg som nu lastas alltför tungt.

– Vårdreformen kan få vår skuta att kantra, sa Riikonen.

– Det lönar sig att satsa på barnen, men i Tolkis skola har man satsat på alltför mycket, på sådan lyx som barnen inte ens kan föreställa sig. Den här investeringspolitiken leder till samarbetsförhandlingar och till skattehöjningar, sa Riikonen som slutligen understödde Uskis förslag.

Vinden har vänt

Anette Karlsson, SDP, konstaterade att "veivandet måste ta slut".

– Barackerna i Tolkis kostar 200 000 euro per år. Vi har nu redan satsat en miljon euro på de här barackerna och resultatet är bland annat stressade barn.

– Vi ska lärdom av den här röran men det ska inte drabba Tolkisbarnen.

Tapani Eskola, SDP, sa att han drabbades av deja vu när han hörde Samlingspartiets tal.

– Det är exakt detsamma som vi inom socialdemokraterna lyfte fram när AE-skolan planerades. Är ni säkra på att det inte är samma tal?

– Här i Borgå vet man aldrig från vilket håll det blåser.

Eskola efterlyste en plan om skolnätet, en långtgående plan, som alla partier kunde förbinda sig till.

– Jag har hört föräldrar som har blivit alldeles förtvivlade av allt velande. Till sist säger de att ta nu ett beslut för guds skull, om det så betyder att skolan stängs, bara ni tar ett beslut.

– Ge Tolkisbarnen en skola nu äntligen.

Ingen kriskommun

Sirpa Hanska, Gröna, understödde i sin tur Uski.

Elin Blomqvist-Valtonen, SFP, betonade att Tolkisbarnen behöver sin skola, och att gymnastiksalen behövs.

Catharina von Schoultz frågade om beslutsfattarna i salen alls vet vad de talar om.

– Här talar man som att det inte har gjorts någon skolnätsutredning alls, trots att en stor del av er var med 2013 och slog fast att fyra svenska skolor ska dras in.

– Hotet om Borgå blir en kriskommun är orimlig. Borgå mår mycket bra och har ett strålande läge.

Pete Lattu, Gröna, höll ett anförande på svenska där han talade för de små byskolorna.

– Låt oss bevara dem, de behöver bara små reparationer. Vi tar time out med skolinvesteringar på fem år och ser efter det hur inflyttningen har placerat sig.

Tolkis värd sin idrottssal

Markku Välimäki, Saml, understödde att Tolkis skola byggs.

– Men nu har vi bråttom med att få bildningsnätsutredningen klar. Nu är det bildningsnämnden som får se till att den blir klar inom maj månad.

Också Juha Elo, Sannf, understödde Uski.

Jarmo Grönman, Saml, påminde om att fullmäktige för Vårberga bildningscentrum utan protester godkände en mycket större idrottssal än man först hade planerat.

– På vilket sätt skiljer sig Tolkis från Vårberga? Kan någon förklara varför inte Tolkisborna har rätt till en idrottssal?

Hanna Lönnfors, SFP, tyckte att det är ganska orimligt att bygga en ny skola utan gymnastiksal, en skola som alltså inte fyller kraven i dagens läroplan.

Olika slag av kostnader

von Schoultz lyfte fram att livscykelbygget som först skulle bli Tolkis skola och ett daghem med sex grupper sedan blev Tolkkisten koulu, utan daghem, och kostnaderna steg med 1,5 miljoner.

– Den kostnadshöjningen fördes aldrig till bildningsnämnden, aldrig till fullmäktige. Varför? Den frågan vill jag ha ett svar på under det här mötet.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula förklarade att Tolkkistens koulu-nybygget var en del av livscykelprojektet. Avtalet gick inte att säga upp på grund av budgetöverskridningen på en och en halv miljoner euro.

– Därför förde jag inte överskridningen till fullmäktige. Fullmäktige kunde inte påverka livscykelbygget. Skillnaden till dagens fråga om Tolkis skola är att fullmäktige kan stoppa det bygget med sitt beslut.

Fullmäktige valde att inte stoppa bygget.

Artikeln är kompletterad klockan 21.12 med namnen på de fullmäktigeledamöter som röstade mot en gymnastiksal i Tolkis skola.