Tofflan

Bild: Kristoffer Åberg

Ju mer jag lärde mig respektera den högst villkorliga kärlek han var villig att visa, desto mer började jag uppskatta hans svårflirtade personlighet.

Den tyvärr alltför tidigt bortgångne Johan "Seppi" von Bonsdorff, skicklig journalist och vänsterintellektuell, berättade en gång att den mest animerade politiska debatt han upplevde i Helsingfors sta...