Tjusterbybarnen borde få sin skolskjuts tillbaka

Tjusterbyvägen är farlig. Skolbarnen som tar sig till busshållplatsen utsätts för tung och hård trafik vardagar under rusningstid.

Vi är missnöjda med beslutet att rätten till skolskjuts har dragits in för barn i åk 3-6 i Tjusterby. Bildningsnämnden hade möjligheten att ändra på situationen den 11 april, men ändringsförslaget röstades ner av Catharina von Schoultz, Markus Hammarström, Nea Hjelt, Marianne Korpis ersättare Amani Bakri, Mikael Kulju, Janne Ranta och Thomas Svedberg. För att skjutsarna skulle fås tillbaka röstade Hanna Lönnfors, Riikka Aapalahti, Pete Lattu och Anne Korhonen.

Trafikens volym under rusningstid, då barnen skall till skolan, har inte beaktats. Invånarnas erfarenheter, oro och vädjan har inte heller beaktats i beslutet.

Tjusterbyvägen är farlig. Skolbarnen som tar sig till busshållplatsen utsätts för tung och hård trafik vardagar under rusningstid klockan 7-9 och på eftermiddagen 14.30-17.30. Vägrenen är mycket smal längs hela vägen, och på flera ställen är den obefintlig.

På vintern blir vägen ännu smalare, och man tvingas gå ut på den glashala vägen, på samma utrymme där bilarna kör med hård fart i mörkret. Den används av pendlare som en förbindelseväg till motorvägen och bland annat Sköldvik. Trafikvolymen har ökat kraftigt de senaste åren eftersom befolkningsmängden i området hela tiden växer. En stor del av bilarna kör med för hög hastighet, och det är dålig sikt på sträckan där barnen rör sig.

Korsningen mellan Tjusterby och Kungsvägen är mycket livligt trafikerad och farlig. Sikten är dålig och bilister gasar på just före stället där barnen skall gå över vägen (det finns inget övergångsställe). Situationen för barnen är ohållbar.

Beslutet att dra tillbaka skolskjutsen stressar både barn och föräldrar. Skolgången påverkas då stress, oro och nervositet präglar vardagen. På vilka grunder har bildningsnämnden beslutat att förändra statusen från farlig väg (2016) till trygg väg för åk 3-6 (januari 2018) utan att vägförbättringar har gjorts?

Det är beslutsfattarna som har den ultimata makten att förbättra situationen.

Linda Nic Oireachtaigh, Philip Breen, Annika Berglöf, Jesse Berglöf, Maria Huttunen, Jarno Nousiainen, Barbro Lundström, Piia Johansson, Janne Levälampi, Eira Sillanpää, Tapio Wilska, Patrik Johansson, Juha Huttunen, Jenni Huttunen, Kimmo Berglöf, Ilma Berglöf, Mirva Turunen, Tony Andersson, Mari Sund, Jutta Hukka, Jan Turunen, Crista Tammela, Jere Hietala, Kari Aronen, Nadja Aronen, Teija Tolin, Jari Tolin, Tom Allen, Marie Allen, Erika Jansson, Filip Kronvall, Shane Breen, Patrik Högström, Annika Ek, Marianne Henriksson, Ingemaj Kivikoski, Lars Ärlig, Kristin Andersin, Pekka Komu, Stefan Andersin, Riikka Tolppanen, Jari Tolppanen, Yngve Andersson, Cecilia Kronvall, Johanna Oksanen, Retu Nivakoski, Pia Hansson, Thomas Andersin, Pekka Mönttinen, Soila Hietavuori, Gun-Maj Lehto, Staffan Wikström, Karl-Johan Johansson, Vivan Johansson, Simon Kaustell, Katarina Dahlgren, Henna Lindroos, Charlotta Andersin, Camilla Kullberg, Matts Kullberg, Roosa-Maria Huttunen, Julia Huttunen, Irina Kullberg, Kaj Kullberg, Seija Moilanen, Tommy Ärlig

Mer läsning