Tjugoen östnyländska konstnärer ses på Konstrundan

DELTAR. Lovisakonstnären Pia Sirén som jobbar mycket med installationer utifrån sin ateljé i gamla mejeriet är en av totalt tjugoen östnyländska konstnärer som deltar i höstens Konstrundan. Bild: Kristoffer Åberg

Summa tjugoen enskilda konstnärer plus Postbacken i Borgå deltar i årets upplaga av stormönstringen Konstrundan. Totalt deltar cirka 290 konstnärer runtom i det tvåspråkiga Finland.

Kuratorerna Adam Gordon och Maija Kasvinen har gått igenom alla ansökningar och valt deltagarna i Konstrundan utifrån dem. Årets Konstrundan ordnas den 2–4 september och konceptet är detsamma som tidigare: konstnären möter sin publik i den miljö där föremålen skapas. Besökarna får en inblick i den kreativa processen och skaparna kan dela med sig av sin vardagliga arbetsmiljö.

De tjugoen konstnärerna från Östra Nyland som deltar i Konstrundan är: Tero Maksimainen, Linnea Ekstrand, Elina Sorainen, Terttu Schroderus-Gustafsson, Gun Tallqvist, Postbacken, Tiina Wallius, Antti H. Raatikainen, Tidi Fohlin, Jenni Tuominen, Pike Kokkonen, Vuokko Salmenkivi (tid. Marttila), Nelli Nio, Tarja Heikkilä, Aino Ulmanen, Katarina Ögård, Ville Laurinkoski, Jenni Puurunen, Hanne Tuomivaara, Tiina Herttua, Filippa Hella och Pia Sirén.

Utöver ateljébesöken under själva evenemanget ordnas det träffar och utbildningar för de enskilda deltagarna inklusive de konstnärskollektiv och arbetsgrupper som också är med på Konstrundan. Det konstpedagogiska evenemanget Konstens fredag ordnas också i samband med evenemanget.

För mer information om Konstrundan 2016, kontakta projektansvariga Julia Nyman, 044–977 0773, konstrundan.aboland@gmail.com.

Mer läsning