Tjugo vill bli bildningsdirektör i Borgå

Bild: Kristoffer Aberg

Utbildningsdirektör Jari Kettunen från Borgå och personalchef Thomas Grönholm från Lovisa hör till dem som har sökt tjänsten.

När ansökningstiden till tjänsten som bildningsdirektör i Borgå gick ut på fredagseftermiddagen kunde man räkna in hela tjugo ansökningar.

De som har sökt är pedagogie magister Pia Aaltonen från Helsingfors, teologie magister Jari von Becker från Vanda, juris magister Josef Gantz från Lahtis, pedagogie magister Thomas Grönholm från Lovisa, pedagogie doktor Jari Hautamäki från Lahtis, pedagogie magister Lena Karlsson från Borgå, magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper Jari Kettunen från Borgå, filosofie doktor Pekko Lindholm från Helsingfors, filosofie doktor Mika Niminen från Jämsä, pedagogie magister Jarkko Niiranen från Kempele, filosofie magister Petri Nyberg från Ingå, politices magister Åsa Nylund från Helsingfors, pedagogie magister Minna Paanajärvi från Esbo, pedagogie doktor Anni Riihimäki från Janakkala, filosofie magister Paula Sundqvist från Esbo och konstmagister Sanna Tiivola från Borgå.

Fyra sökande önskar att namnet inte publiceras.

Bildningssektorn omfattar uppgiftsområdena bildningssektorns ledning, finskspråkiga utbildningstjänster, svenskspråkiga utbildningstjänster, tjänster inom småbarnspedagogik samt kultur- och fritidstjänster. Sektorn har cirka 1 700 tjänsteinnehavare och arbetstagare. Bildningsdirektören är föredragande i bildningsnämnden.

Tjänsten som bildningsdirektör ledigförklarades i juni och bildningsdirektör Hilding Mattsson går i pension den 1 september. Under tiden som tillsättandet av tjänsten tar sköts tjänsten av utbildningsdirektör Jari Kettunen och tjänsten som ställföreträdande utbildningsdirektör sköts av rektor Markku Antinluoma.