Tjugo sökande är inte nog för stadsstyrelsen

BILDNING, SMÅBARN, KULTUR. Bildningsdirektören förvaltar över vida uppgiftsområden. Bild: Ksf-Arkiv

Tjänsten som bildningsdirektör i Borgå ledigförklaras på nytt. Tjugo ansökningar lämnades in vid den första ansökningsomgången.

Stadsstyrelsen i Borgå beslutade vid sitt möte på måndagen enhälligt att förklara tjänsten som bildningsdirektör ledig att sökas på nytt. Ansökningstiden går ut 30.9. klockan 14.

Tidigare ansökningar tas i beaktande. En ny rekryteringsannons publiceras vid sidan av Kommunrekry och elektroniska kanaler också i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Ansökningstiden för tjänsten som bildningsdirektör gick senast ut den sista augusti. Inom utsatt tid sökte tjugo personer tjänsten.

Enligt förvaltningsstadgans utser stadsfullmäktige bildningsdirektören.