Tingsrätten försvinner, den svenska servicen i fara

FÖRÄNDRINGAR I SIKTE. Kanslitjänsterna och kundmottagningen upphör vid årsskiftet. Bild: Kristoffer Åberg

Kanslitjänsterna och kundmottagning upphör i Borgå. Det som blir kvar är en sammanträdesplats.

Östra Nylands, Tusby och Vanda tingsrätter samt en del av Hyvinge tingsrätts domkrets, det vill säga Hyvinge och Nurmijärvi slås samman till Östra Nylands tingsrätt från 1.1.2019.

Tingsrätten har kanslier i Vanda och Hyvinge samt en sammanträdesplats i Borgå. Kanslitjänsterna och mottagning av kunder upphör på verksamhetsställena i Borgå och i Träskända. Sammanträdesbehandlingar och stämningsmännens jourtjänster fortsätter på alla verksamhetsställen.

Kontaktinformation för den nya Östra Nylands tingsrätt och information om hanteringen av ärenden finns på webbplatsen https://oikeus.fi/karajaoikeudet/ita-uudenmaankarajaoikeus/sv/index.html ÖN

Läs mer om de nya tingsrättsbesluten: