Tillfälliga dagislösningar i Sibbo

Det har blivit trångt på de svenska daghemmen i södra Sibbo efter att man måste stänga Ängskullens daghem.