Tillbygge av Nickby hjärta godkändes

TILLBYGGS. Kommunstyrelsen i Sibbo tog på tisdagen ställning för att även lågstadieelever ska gå i Nickby hjärta. Bild: Kristoffer Åberg

Efter omröstning, där SFP-truppen sprack ordentligt, kunde kommunstyrelsen i Sibbo godkänna beredarens förslag om att tillbyggnaden av Nickby hjärta även omfattar en finsk lågstadieskola.

När byggarbetet är klart kommer ungefär 1 100 elever att gå i Nickby hjärta, av vilka 700 är finskspråkiga och 400 svenskspråkiga. En del beslutsfattare har ansett att en sådan skolbjässe passar illa ihop med den bild man byggt upp av kommunen för att locka nya invånare. Till exempel ansåg bildningsutskottet under sitt senaste möte att inga lågstadieelever bör placeras i Nickby hjärta.

Kommundirektör Mikael Grannas, som beredde ärendet för styrelsen, har ändå konstaterat att det dels skulle bli fem miljoner euro dyrare att bygga en helt separat enhet för en lågstadieskola, dels skulle det dröja åtminstone till år 2023 innan en sådan kunde kunna stå färdig.

På grund av inflyttningen till Sibbo behövs det en ny finskspråkig lågstadieskola redan år 2020. Enligt Grannas skulle det leda till att lågstadieelever inledningsvis tvingas gå i skola i baracker om man går in för en separat lågstadieskola. Han konstaterar att en sådan lösning säkert skulle svika de nya invånarnas förhoppningar när det gäller utbudet av skolor.

För dem som oroas över att låg- och högstadieelever ska gå i skola i samma byggnad påminner Grannas om att lågstadiet vid Nickby hjärta ska få en egen ingång, egen gårdsplan och ett eget område där föräldrar som kör sina barn till skolan kan avlämna dem.

I styrelsen gjorde Maarit Rope från gruppen Politiikasta Iloa ett motförslag som gick ut på att tillbyggnaden av Nickby hjärta inte förverkligas enligt den projektplan som fullmäktige godkände i höstas. Enligt Ropes förslag skulle tillbyggnaden endast omfatta gymnastiksalen med omklädningsrum samt de där ovanpå liggande undervisningslokalerna. Därtill borde kommunen enligt motförslaget snarast inleda planeringen av en ny skolbyggnad för 300-400 lågstadieelever samt vid behov inleda beredningen av tillfälliga undervisningslokaler.

Motförslaget föll ändå med rösterna 6–4.

Bakom motförslaget ställde sig förutom Maarit Rope även Kicka Lindroos, SFP, Clara Lindqvist, VGS och Anna Abrahamsson, SFP.

För kommundirektörens förslag röstade Ari Oksanen, Saml., Marja-Manninen-Ollberg, Saml., Tomas Elfgren, SFP, Kaj Lindqvist, SFP, Kjell Grönqvist, SDP och Jari Hursti, Sannf.

Varken ledamoten Rolf Björkell eller hans ersättare Richard Sundman var närvarande på mötet.

31.5, klo 10.10: Uppdaterad med detaljer om omröstningen.

Mer läsning