Till Kina med avstamp i Borgå

Bild:

De nordiska länderna och Estland har hittills varit de parter som Borgå haft ett tätt internationellt samarbete med. Nu har man undersökt möjligheterna att utvidga det internationella samarbetet att omfatta också Kina.

Den tiden börjar vara ett minne blott när man talade om krimskrams från Kina. Made in China betyder allt oftare intressanta produkter av god kvalitet.

Men vad har vi som vi kan exportera till en så enorm marknad som Kina utgör, med över 1,3 miljarder potentiella kunder?

Den frågan är något som man jobbar med nu när Borgå sällar sig till raden av städer som hoppas på ett fruktbart samarbete med Kina. Många vill hitta sin nisch i supermakten med en tillväxt som pekar klart uppåt och de enorma marknader som öppnar sig där.

Kina är en av Finlands viktigaste handelspartner och betydelsen ökar hela tiden. Listan är lång på vad vi har att komma med: teknik, utbildning, design och kultur, ren natur.

Den färska nyheten om exporten av Borgå Konstskolas koncept till Japan, också en stor och spännande marknad, är ett bra exempel på hur även en mindre ort många gånger har något unikt som kan skapa nya möjligheter och inkomstkällor. Det aktuella samarbetet med bolaget i Japan är den första fasen i att föra konstskolans koncept utomlands.

De nordiska länderna och Estland har hittills varit de parter som Borgå haft ett tätt internationellt samarbete med. Nu har man undersökt möjligheterna att utvidga det internationella samarbetet att omfatta också Kina.

Listan över möjliga teman för ett utvidgat samarbete är redan rätt lång. Man nämner turism, internationella affärsverksamhets- och investeringsmöjligheter, olika former av kompetens, expertutbyte, växelverkan i utbildning samt evenemangssamarbete. Borgå stad kan också ha en betydande roll i att öppna möjligheter för företagsverksamhet i Kina.

Ensam är liten i de här sammanhangen, och därför är det klokt att C21-städerna, de 21 största städerna i Finland där Borgå ingår, samarbetar. Ett visst samarbete med Kina finns redan, men det har hittills varit ganska sporadiskt. En rad andra partner deltar också, som Nylands landskapsförbund och utvecklingsbolagen Posintra i Östnyland och Cursor i Kotka-Fredrikshamn.

Turismen och de möjligheter som den branschen erbjuder är ofta det första man tänker på när det gäller Kina. I somras berättade ÖN om att företagare i Östnyland har en chans att delta i ett Kinaprojekt som öppnar dörrarna till en massiv och hittills rätt outnyttjad turismmarknad. Det projektet är privat och startade närapå av en slump. Så många ser möjligheterna och vill ta sin bit av kakan.

Men det är inte helt okomplicerat att idka handel och samarbete med Kina. Landet är fortfarande en kommunistisk diktatur där mänskliga rättigheter ständigt åsidosätts och oppositionella förtrycks. Landet har ofantliga miljöproblem, och även om man har olika planer för att stävja problemen så går det i myrsteg framåt.

I Borgå stads strategi betonas att skolorna, daghemmen, hushållen och företagen i Borgå lever en hållbar vardag och medverkar aktivt till att främja miljö- och klimatmål.

Är frågor om mänskliga rättigheter och miljö frågor som till exempel Borgå måste ta hänsyn till om man utvidgar samarbetet med Kina, och hur gör man det i så fall?

I delegationen som nyligen besökte Kina deltog också representanter för Borgå stads bildningsväsende. Den finländska undervisningen, som inleds redan i småbarnspedagogiken, har ett gott internationellt rykte och vad är bättre om man vill främja mänskliga rättigheter och demokratiska processer än att satsa på export av utbildning?

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning