Till faktureringsbolagens försvar

Det ligger ingen dramatik i att också kommunägda bolag anlitar faktureringsbolag, anser Borgå Energis styrelseordförande. En anonym Borgåföretagare är nöjd sitt eget faktureringsbolag, räkningarna betalas som aldrig förr.

– Det är inte länge sedan man som kund vid Borgå Energi kunde gå in till kontoret vid Mannerheimgatan och betala sin elräkning över disk, säger Johan Söderberg, styrelseordförande för elbolaget. Jag tror inte att någon saknar den tiden.

– Utvecklingen för framåt och jag anser att utlokaliseringen av fakturering och reskontra är en del av utvecklingen. Det är inget dramatiskt. Dagens melodi är att var och en sysslar med det som de är bäst på, och fakturering hör inte till elbolagets huvudkompetensområde.

Däremot anser Söderberg att kundtjänsten måste fungera, också den utlokaliserade kundtjänsten.

Han anser också att elbolagets kunder inte blivit vilseledda.

– Det framgår nog klart av räkningarna att det är just vår el och vår överföring kunderna betalar för.

Vad händer om Borgå Energis utlokaliserade fakturering och indrivning plötsligt köps upp av ett internationellt bolag hemma på Caymanöarna?

– Vi är inte livegna, säger Söderberg. Avtal kan sägas upp eller förhandlas om.

Billigt för företagaren

En Borgåföretagare som vill vara anonym berättar att han för en tid sedan gick över till att anlita en faktureringsfirma.

– Det är förmånligt för företagaren, det kommer man inte ifrån. Det blir nästan billigare än det är för en själv att köpa kuverten.

Firman han anlitar tar inga månads- eller årsavgifter.

– I stället betalar jag per räkning som de skriver ut, det är betydligt billigare än att betala lön till någon som skulle sköta det för vår ganska lilla firma med fem-sex anställda.

När företagaren fört vidare uppgifterna till faktureraren om vilka räkningar ska skickas ut och till vem är det faktureringsbolaget som sköter resten.

Effektivt

– De är mycket effektiva, det måste jag säga, säger företagaren. Om räkningen betalas bara en dag för sent så kommer det genast påminnelseräkning och tilläggsbetalning. Alla kunder gillar det förstås inte men faktureringsbolaget följer lagen till punkt och pricka.

– Om jag tidigare hade innestående ungefär 10 000 euro vid årets slut i obetalda räkningar så har den summan nu minskat till en femtedel.

En del kunder blir mycket upprörda och en del anlitar en annan firma i stället.

– Saken har förstås två sidor, säger företagaren. Jag har inte fört någon statistik och jag vet inte hur många kunder jag har förlorat. De som inte tycker om att betala sina räkningar har jag säkert blivit av med, men det är bara positivt tycker jag.

Det blir allt mer allmänt att också mindre företag anlitar faktureringsbolag.

– Jag tycker att man hör om allt fler som säljer vidare sin fakturering, säger företagaren. Och de räkningar jag själv får, de kommer ofta just från ett faktureringsbolag.