Tiga om fakta skapar misstro

Valet av verkställande direktör för Borgå stads nya bostadsbolag visar hur dolda processerna kan vara i kommuners koncernbolag, trots att verksamheten sköts med skattebetalarnas pengar.