Tidshorisonter

Bild: Kristoffer Aberg

Sådana är vi människor, till åtskillnad från alla andra djur. Vi gör saker som tar sikte på en tidshorisont av tiotals år. Vi gör saker som våra barn och barnbarn kommer att ha nytta av.

Vi människor avviker på många sätt från alla andra djur. Vi skriver till exempel kolumner till varandra att läsa. Vi kan beskriva saker på ett sådant sätt, att en annan får en åtminstone relativt rätt...