Tidsbeställningen fungerar inte i Lovisa

Min anhöriga är 89 år och bor på servicehem i Lovisa. Varje vardag har hon ringt till tidsbeställningen alltsedan den öppnade i början av februari fram till den 4 mars, utan att ha lyckats få en tid reserverad.

Numret har varit upptaget eller så svarade ingen. Hon har vare sig dator eller nätbankskoder. Inte heller jag kan hjälpa eftersom det krävs ett officiellt befullmäktigande via suomi.fi. Uppgörande av en sådan fullmakt förutsätter antingen nätbankskoder eller att fullmaktsgivaren reser till närmaste skattebyrå i Borgå, väntar bland alla övriga kunder på att tjänstemannen skall uppgöra fullmakten.

Risken att 89-åringen smittas av covid-19 och restriktionerna på servicehemmet gör att tidsbeställningen via nätet knappast är ett önskvärt alternativ till tidsbeställnigen per telefon.

Jag försökte hjälpa och ringde den 23 februari sammanlagt 108 samtal, utan att lyckas komma fram till tidsbeställningen. En bekant berättade att hon dagen innan ringt minst 100 gånger för att få en tid till sin ålderstigna mor. En annan berättade att hon ringt över 200 gånger innan hon lyckades få en tid.

Mängden samtal kan inte ha varit oväntad för tjänstemännen i Lovisa stad där tidsbeställningen ordnats så att endast en person hade i uppdrag att svara på alla hundratals inkommande samtal.

Då jag i februari gav respons till Lovisa stad för den undermåliga tidsbeställningen svarade grundtrygghetsdirektören att ett återuppringningssystem tas i bruk så fort systemets leverantör har löst de tekniska problemen och att personalen nu önskar att kommuninvånarna ger personalen arbetsro att sköta sina arbetsuppgifter. Glädjande i svaret var att också grundtrygghetsansvariga nu hade noterat att inget system klarar av upprepade, stora mängder samtal från ett stort antal personer.

Min respons har inte ifrågasatt vem och var bosatta som erhållit tillgängligt vaccin utan endast påpekat att tidsbeställningen i Lovisa har varit undermåligt ordnad.

Den 5 mars var en glädjens dag för då lyckades det äntligen – att komma fram till tidsbeställningen och svararen som meddelade att samtalet nu var registrerat. Väntan på den utlovade återuppringningen började.

Fyra veckor har gått och ännu den 5 april har ingen från kommunen ringt och meddelat om reserverad tid till vaccinering. Jag har varken i lokalpressen eller på stadens nätsidor om coronavaccinationerna upptäckt någon information som skulle förklara den långa väntetiden. Hur länge skall man behöva vänta på återuppringning eller information?

Grundtrygghetsdirektören och chefsläkaren har i lokalpressen meddelat kommuninvånarna att var och en som vill ha vaccinet kommer att få detta, men att det nu krävs tålamod av alla och samarbete mot en gemensam målsättning. Det är mycket lovat med tanke på hur dåligt tidsbeställningen fungerar.

I Lovisa finns ännu många över 80-år som inte fått en enda dos vaccin på grund av att de inte lyckas reservera någon tid. Lovisa stad har per den 1 april enligt THL erhållit 1 154 doser vaccin avsedda för personer över 80 år. Mängden skulle ha räckt till för att ge alla över 80 i Lovisa en första dos och därmed ett bra skydd mot covid-19.

I Lovisa har man i stället valt att prioritera en mindre grupp, vilket ser ut att ha skett bland annat på bekostnad av dem som varit hänvisade till tidsbeställning via telefon och inte lyckats få en tid reserverad.

Den knappa mängden tillgängligt vaccin har varit ett problem i alla kommuner, men i Lovisa verkar det största problemet fortsättningsvis vara tidsbeställningen och bristande information.

Rita Lundberg-Andersson Lovisa