Thomas Grönholm överklagar – "Valet av bildningsdirektör var bristfälligt"

BESLUTET KRITISERAS. Sari Gustafsson valdes till bildningsdirektör i Borgå stad den 13 november i fjol. Bild: Kristoffer Åberg

En av de sökande till tjänsten som bildningsdirektör i Borgå, Thomas Grönholm, har vid Helsingfors förvaltningsdomstol överklagat valet av Sari Gustafsson.

Helsingfors förvaltningsdomstol har begärt stadsfullmäktige i Borgå ge ett utlåtande om Thomas Grönholms överklagande som har undertecknats den 18 december i fjol.

Grönholm, som just nu jobbar som personalchef i Lovisa, kräver att beslutet om valet av bildningsdirektören upphävs eftersom det är lagstridigt. Dessutom förutsätter han en ny ansökningsprocess. Han motiverar sitt krav framför allt med att jämförelsen av sökandena har varit bristfällig och att han själv har högre kompetens än den som valdes till tjänsten.

Borgå stads utlåtande till förvaltningsdomstolen behandlas av stadsstyrelsen på måndag.

I sitt utlåtande förutsätter staden att överklagandet förkastas som ogrundat. Som stöd för utlåtandet hänvisas till rättspraxis och rättslitteratur som gäller val till tjänster och den kommunala självbestämmanderätten.

Som sin slutsats anser staden att både rekryteringsprocessen och rekryteringsbeslutet har varit lagenliga och konstaterar att Grönholm inte har framfört grunder som skulle göra det möjligt att upphäva valbeslutet.

Sari Gustafsson valdes till ny bildningsdirektör i Borgå stad i den 13 november. Fullmäktige röstade om utnämningen och Gustafsson fick 38 röster. De övriga fyra kandidaterna fick endast ströröster.

Mer läsning