Thomas Antas valdes till ordförande för SLC Nyland

ORDFÖRANDE. Thomas Antas från Lappträsk fick över hälften av rösterna i valet och är nu ordförande för SLC Nyland. Bild: Kristoffer Åberg

Thomas Antas från Lappträsk har valts till ny ordförande för SLC Nyland. Han tar över efter Thomas Blomqvist.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund i Nyland valde under höstmötet i dag Thomas Antas till ordförande bland tre kandidater. Valet ordnades under Nyländsk Bondedag i vilken 120 svenskspråkiga bönder deltog.

Av 67 givna röster fick Antas 40 röster. De andra två kandidaterna var Erik Perklén, 32 år från Sjundeå och Peter Österman, 44 år från Ingå. Thomas Antas är 49 år.

Erik Perklen valdes till första och Peter Österman till andra viceordförande. Valet var enhälligt, skriver Landsbygdens folk på sin facebooksida.

Temat för årets Bondedag är Extrema väderfenomen och framtidsutsikter inom lantbruket.

Mer läsning