THL börjar med antikroppstest – 750 finländare väljs ut slumpmässigt varje vecka

THL kartlägger spridningen av coronaviruset med hjälp av ett antikroppstest. På bilden krossar Tre smeder i Helsingfors coronaviruset. Bild: Ari Sundberg/SPT

Med hjälp av så kallade antikroppstest vill man ta reda på hur många finländare som redan bär på antikroppar mot coronaviruset.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) börjar i samarbete med universitetssjukhusen undersöka hur coronaviruset sprids bland befolkningen. Det här ska göras genom att testa för antikroppar mot viruset.

En person som smittats av coronaviruset kan få olika slags symtom. Vissa – speciellt personer över 70 år – drabbas av allvarliga symtom, medan andra inte uppvisar några symtom alls. Hos alla som har smittats av viruset bildas ändå antikroppar som visar att immunsvaret redan har bekämpat viruset. I undersökningen ska man också mäta mängden antikroppar och hur länge de finns kvar i blodet.

Personerna som testas väljs slumpmässigt. I början kommer man rikta in sig på huvudstadsregionen och på den arbetsföra befolkningen. Under vårens gång kommer man bredda undersökningen till andra områden. De som väljs ut kommer få en personlig inbjudan. Varje vecka har man som mål att få med cirka 750 personer i undersökningen.

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Deltagarna informeras om antikroppar hittas i deras blod. Då har man alltså redan haft coronaviruset.

Läs också: THL utvidgar snart coronatester med stickprov

Mer läsning