Testa, analysera och fatta beslut

För att Borgå ska nå målet att vara koldioxidneutralt före 2030 måste vi våga testa också radikala förslag.

Numera översköljs vi dagligen av nyheter om klimatförändringen. Vardagligt är det ändå inte, utan skrämmande. Förändringen sker snabbare än förutspått och med allvarliga konsekvenser. Klimatförändri...