Temat viktigt för bostadsmässa

MÄSSA SOM LOCKAR. Sommarens bostadsmässa ordnas i Seinäjoki. Den pågår till och med den 7 augusti. Bild: Finlands Bostadsmässa

Kommunfullmäktigeledamoten Timo Rope (C) föreslår i en motion att Sibbo ska ansöka om att få arrangera en bostadsmässa i Tallmo.

Motionen har tecknats under av sexton fullmäktigeledamöter.

– Det har tidigare gjorts en motsvarande motion om en bostadsmässa i Majvik. Den gången föll initiativet på att kommunen inte ägde mark i Majvik, men i Tallmo är läget ett annat. Jag har också varit i kontakt med både planeringen och tekniska sektorn innan jag lade fram förslaget om Tallmo, säger Timo Rope.

Fullmäktige godkände delgeneralplanen för Tallmo i juni. Tanken är ett utveckla området till en tätort med 10 000–13 000 invånare.

Timo Rope säger att en bostadsmässa givetvis innebär kostnader för den kommun som står värd, men att kostnaderna uppvägs flerdubbelt av den goodwill och de positiva effekter som en mässa för med sig.

– Se till exempel på Tusby. Kommunen ska bli arrangör redan för tredje gången. Det är ett klart tecken på att kommunen har gynnats av mässan.

Tema

Heikki Vuorenpää är utvecklingschef på andelslaget Finlands bostadsmässa. Han berättar att valet av ort för den årliga bostadsmässan inte är något som andelslaget beslutar om ensamt utan alltid i samarbete med den kommun som anmält intresse för att ordna mässan. Konkurrensen om arrangörskapet är inte alltför hård, men årligen meddelar några kommuner att de gärna skulle arrangera.

– Avgörande för den ort som väljs är temat. Vår uppgift är att ju att utveckla boendekvaliteten i Finland. Temat är inte något som vi kommer på själva utan det tas alltid fram i samråd med den ort som ansöker. Och när alla bitar faller på plats, utses en av de intresserade kommunerna till arrangör.

Arbetet sker på sikt och orterna är klara till och med 2020.

– Men 2021, 2022 och 2023 är öppna. Jag uppmuntrar Sibbo att söka arrangörskapet. Sibbo är en kommun där mycket är på gång inom byggandet och boendet.

Han påminner om att Finlands bostadsmässa är ett varumärke som 98 procent av den vuxna befolkningen känner till.

– Bostadsmässan har också lett till att det har uppstått ny livskraftig bebyggelse på en viss plats, till exempel i Vanda, Tammerfors och Tusby.

Fakta

Bostadsmässor

2017 i S:t Michel.

2018 i Björneborg.

2019 i Kouvola.

2020 i Tusby.