Temahelheter ger eleverna mer än kunskap

TRIVS. Längst fram Miro Nevanperä och Aaro Piispanen som går i femte klass och bakom dem från vänster Maija Sinisalo och Selma Smedberg, åk 5, Emilia Kuukka och Luukas Vainio, åk 8, och Sara Koskela och Ninni Volanen, åk 6, trivs med att gå i språkbadsskola. Bild: Kristoffer Åberg

Temat är skogen, och sjätteklassarna jobbar med skogstemat inom de flesta ämnen. Alla vet vad som förväntas av dem, och eleverna kan inom vissa ramar välja sina uppgifter och hur de jobbar. I språkbadsundervisningen är temahelheter inte något som kom med den nya läroplanen.

Språkbadslärarna hurrade när de första gången läste den nya läroplanen. Att ha fokus på färdigheter i stället för kunskap och att jobba ämnesintegrerat hade varit vardag för dem redan länge. – Vi har...