Tekniska utskottet diskuterar Söderkulla skolcentrum

PROBLEM. Eleverna i Söderkulla skolcentrum får symtom trots renoveringar, och nu sökes tillfälliga undervisningsutrymmen. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

Problemen med inomhusluften i Söderkulla skolcentrum och hur man kan lösa behovet av tillfälliga utrymmen diskuteras på tekniska utskottet möte på tisdag.

Kommunfullmäktige i Sibbo har reserverat medel för att reda ut hur man kan ordna tillfälliga undervisningsutrymmen för eleverna i Söderkulla skolcentrum, där Söderkulla skola och Sipoonlahden koulu arbetar.

Skolan har tampats med problem med inomhusluften och trots en renovering som var klar i höstas får en stor del av både elever och personal ännu symtom. 2020 torde eleverna i de två skolorna kunna flytta in på Fröken Miilis väg.

Tekniska utskottet tar på bildningsutskottets begäran upp frågan om hur de tillfälliga utrymmena kunde ordnas. Utskottet behandlar också frågan om gymnastiksalen, matsalen och eventuella andra specialutrymmen kunde användas fram till 2020. Om skolorna ska kunna arbeta i baracker nästa höst ska barackerna beställas ganska fort.

Lokalprogram

Den tekniska direktören konstaterar i förslaget till beslut att alla skollokaler på Lärdomsvägen 6, Söderkulla skolcentrum, är i tekniskt sett samma skick och att utskottet därför inte kan ta ställning till om specialutrymmena kunde användas trots att resten av skolan töms.

Tekniska utskottet föreslås be bildningsväsendet preciserar vilka lokaler som behövs för en barackskola och hur många som nyttjar dessa samt vilka lokaler som fortsättningsvis ska användas. Efter att ett sådant lokalprogram gjorts upp kan lokalitetsförvaltningen konkurrensutsätta införskaffningen av baracker för skolornas behov.

Bildningsutskottet har tidigare slagit fast att man i första hand försöker utnyttja lediga utrymmen i den egna kommunen som tillfälliga undervisningsutrymmen.

Under vårterminen flyttas elevgrupper till Gesterby skola, som blir tom då eleverna i Talman koulu som nu nyttjat den gamla skolbyggnaden kan flytta tillbaka till sig egen skola. Andra tillfälliga utrymmen finns i Wessmanhuset i Nickby, i Leppätien koulu i Nickby och i det finska och det svenska gymnasierna.