Teaterhusets framtid hänger på priset och frågan är om det är för högt

LÅNG PROCESS. Pentti Kinosmaa med vänner har kämpat i flera år, men nu måste han av allt att döma flytta ut från Teaterhuset i Finnby och söka sig till en ny adress. Bild: Kristoffer Åberg

Harri Kokkomäki betalar inte mera än 103 000 euro och Borgå stad säljer inte Teaterhuset för mindre än 180 000. Stadsstyrelsen anser prissättningen vara rätt och Teatteri Soittorasia ska ut den sista juni.

Borgåstyrelsens medlemmar och suppleanter har nyligen fått en rapport om Teaterhuset i Finnby. Det handlar om ett sista försök att övertyga beslutsfattarna om att stadens prislapp är för hög. Det anser somliga.

Fullmäktigemedlemmen Sirpa Hanska (obunden, Gröna) har hjälpt teaterchefen Pentti Kinosmaa med att uppskatta värdet på den aktuella byggnaden genom att exempelvis jämföra med andra liknande objekt som staden tidigare sålt.

"Fel pris"

– Jag har diskuterat med två fastighetsmäklare, av vilka den ena jobbat i branschen i cirka 40 år. Båda anser att stadens säljpris, det vill säga 200 000 euro, är för högt med tanke på husets dåliga skick. Dessutom handlar det om en skyddad byggnad, som ställer speciella krav på renoveringen och hindrar rivning, konstaterar Hanska i den aktuella rapporten.

Också staden har låtit två mäklare värdera fastigheten och de har kommit till att den är värd 200 000 euro plus minus 15 procent.

Harri Kokkomäki, som erbjudit sig att köpa hus och tomt för teaterns bruk och betala 103 000 euro, har som bekant fått kalla handen av stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula och lokalitetsdirektör Börje Boström. Det är lokalitetsledningen som sköter försäljningen.

Boström säger att förhandlingarna med Kokkomäki är avslutade.

Om han höjer sitt anbud till 180 000 kan man komma vidare. Men det gör han inte.

– Om jag plötsligt kommer över en massa pengar kan jag tänka om, men det händer knappast, säger han till ÖN.

Kokkomäki påpekar att ska han idka välgörenhet i 10-15 år, kan han inte punga ut med hur mycket pengar som helst. Det kostar ju också att sätta det gamla huset i sådant skick att teatern tryggt kan verka där.

Stadsstyrelsen agerar inte

I teorin har stadsstyrelsen möjlighet att ta upp frågan på nytt och låta Harri Kokkomäki köpa huset för 103 000 euro.

– Men hur skulle nu det se ut, undrar ordföranden Jaakko Jalonen (SDP).

Att sälja staden egendom med så här stor rabatt är inte något vi kan göra. Vi kan inte stöda ett privat företag utan måste bemöta alla på samma villkor.

Andra intresserade köpare än Harri Kokkomäki finns inte i dagens läge men enligt Börje Boström torde sådana nog uppenbara sig efter att huset tömts.

– Att sälja ett hus som ännu har en hyresgäst är inte attraktivt för köpare, dessutom känner de flesta i dag till byggnaden på grund av allt som skrivits. Sympatierna finns dessutom hos teatern just nu och de som är intresserade vill säkert vänta tills läget klarnat.

Tillbaka till priset, är det faktiskt på rätt nivå?

Den rapport som skickats till Borgåstyrelsen jämför huset med gamla Finnby daghem, som från början var folkskola och som 2012 såldes för 151 000 euro. Summan motsvarar i dag 157 920 euro. Huset är på 294 kvadratmeter och tomten på 5 080 kvadrat.

Teaterhuset består av drygt 200 kvadratmeter och tomten har en storlek på 1 708 kvadrat.

Det gamla daghemmet har sanerats efter köpet och det har krävt mycket pengar. Köparen har efter renoveringen försökt sälja huset men avbrutit processen på grund av fel i konditionsgranskningarna.

Kråkö skola står på en 15 710 kvadratmeters tomt. Byggnaderna är totalt tre till antalet och den totala ytan är över 800 kvadratmeter. Tomten har 10-15 strandlinje. Här var priset 360 000 euro men staden sålde slutligen för 185 000.

Av alla dessa hus, som är ungefär lika gamla, är Teaterhuset alltså minst, samma gäller tomten.

På frågan om Teaterhuset är värt cirka 200 000 euro svarar Boström att det är vad två fastighetsmäklare anser.

Men om ingen går med på att betala?

– I det fallet måste prislappen justeras, säger han men tillägger att gamla skolor av den här storleken är betydligt lättare att sälja än riktigt massiva helheter. Dessutom ligger byggnaden på ett vackert ställe.

Och rätt prisnivå har ju att göra med vad folk är villiga att punga ut med.

Dyr affär

Pentti Kinosmaa säger att om huset renoveras för bostadsändamål kostar det omkring 400 000 euro.

– Allt måste fixas.

Han är ledsen för den situation som uppstått och tillsvidare har han ingen aning om vart teatern ska flytta.

– Vi har sett på några lokaler men de som finns till buds är antingen för dyra eller så lämpar de sig inte för oss.

Situationen är besvärlig eftersom en stor del av inkomsterna kommer från uthyrning av lokalerna, exempelvis till fester. Dessutom behöver teatern en verkstad för att bygga, reparera och förvara kläder och utrustning. För att inte tala om en scen.

Teatern ger grundläggande konstundersvisning och verksamheten är viktig för staden. En vettig lösning för framtiden bör alltså hittas. Men det är så gott som klart att framtiden inte finns i det nuvarande huset på åsen.