Teaterhuset i Finnby är mera än väggar – diskussion lockade mycket folk

AGERA! Elin Blomqvist-Valtonen hör till de politiker som anser att staden bör ta tillfället i akt och sälja till Harri Kokkomäki. Bild: Tora Mattheiszen

Det är här, i huset på Finnbyåsen, som Teatteri Soittorasia hör hemma. Det framhöll de föräldrar som i tisdags kom för att försöka övertyga beslutsfattarna om att den bästa lösningen är att sälja byggnaden till Harri Kokkomäki, som vill trygga teaterns framtid.

– Ojoj så trevligt. Vi visste inte att lokalerna är så här mysiga.

Det sade flera av dem som på tisdagskvällen besökte Teaterhuset första gången. Teaterchefen Pentti Kinosmaa hade bjudit in föräldrar, barn, tjänstemän och politiker, listan var lång, för att prata om teaterns framtid och hur man kan garantera en fortsättning på den grundläggande konstundervisningen.

Staden vill sälja

Bakgrunden är ju att staden vill sälja det hus som teatern hyrt. Platsen i Finnby är enligt Kinosmaa perfekt, inte minst för att man också kan utnyttja gården och den närliggande skogen för teaterändamål.

– Verksamhet av det här slaget passar inte in i exempelvis en hall.

Ersättande lokaler har erbjudits, men de har inte ansetts lämpliga. Men det finns alltså en köpare och det är Harri Kokkomäki, vars anbud ändå inte motsvarar det pris som staden vill ha. Han är redo att betala 103 000 euro medan byggnaden enligt Aktias värdering är värd 200 000 euro plus minus 15 procent.

Det är fint huset fyllts i kväll, men jag hade gärna sett att också de medlemmar av stadsstyrelsen som motsatt sig en försäljning till Harri Kokkomäki hade kommit för att prata om saken.

Kokkomäki är redo att fixa till allt det som behövs och skriva ett avtal som garanterar fortsatt teaterverksamhet. I måndags beslutade stadsstyrelsen att låta teatern hyra byggnaden fram till den sista maj för att garantera verksamheten under pågående läsår.

En hel del föräldrar var på plats i tisdags, barnen sprang vant omkring och visst hade också några tjänstemän tackat ja till inbjudan. Åtminstone bildningsdirektör Hilding Mattsson, kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen och musikinstitutets rektor Felix von Willebrandt syntes bland publiken. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula uppenbarade sig slutligen inte till mångas besvikelse.

Även några politiker medverkade, bland annat Elin Blomqvist–Valtonen (SFP) som hör till dem som från början ansett att teaterverksamheten ska få stanna kvar i Finnby.

– Det är fint huset fyllts i kväll, men jag hade gärna sett att också de medlemmar av stadsstyrelsen som motsatt sig en försäljning till Harri Kokkomäki hade kommit för att prata om saken. Vi som är här har alla stött tanken.

FINT JOBB. Pentti Kinosmaa fick i tisdags mycket beröm för sina insatser för teaterkonsten. Bild: Kristoffer Åberg

Yngsta stadsfullmäktigeledamoten i Borgå, Nea Hjelt (Saml) har personlig erfarenhet av Teatteri Soittorasias undervisning.

– Jag hör till dem som kämpat för att teatern ska få behålla huset och att Kokkomäki ska få köpa det. Kampen har varit lång. Förhoppningsvis orkar också alla ni andra som varit med på resan fortsätta jobba. Vi har gemensamt ansvar för att frågan blir löst.

Hon som alla andra uttryckte sin förnöjsamhet över att teatern får bli kvar till juni. Men framtiden är fortfarande osäker.

Som en byafest

Merja Kukkonen var förtjust över kvällens stämning.

– Det här är som en byafest. Visst är det sorgligt om stora förändringar är att vänta.

Den ena föräldern efter den andra förklarade hur viktig den aktuella verksamheten är och hur bra barnen trivs. Här får både små och större barn utveckla färdigheter för livet. De kommer till Finnby från olika håll i Borgå, här ser man att en dylik verksamhet inte behöver finnas i centrum.

Hade stadsdirektören varit här i kväll skulle han ha fått ta del av det.

Pentti Kinosmaa berättade om teaterns historia och husets historia. Huset har ju ursprungligen byggts för skoländamål.

– Vid teaterstarten 2012 hade vi omkring tio barn, nu sysselsätter vi varje vecka över hundra.

Också Harri Kokkomäki presenterade sig och intygade att han inte agerar för personlig vinning.

– Det enda jag vill är att trygga teaterns framtida verksamhet. Men det tror vissa beslutsfattare inte.

Han avslöjade att ett avtal mellan honom och Kinosmaa skrivits under i början av veckan.

– Hade stadsdirektören varit här i kväll skulle han ha fått ta del av det.

Med hjälp av detta avtal hoppas man kunna övertyga tjänstemän och politiker om att Kokkomäki inte har för avsikt att sko sig ekonomiskt via ett förmånligt husköp.

– Får jag avslöja innehållet, undrade Pentti Kinosmaa varpå han fick svaret att inte riktigt ännu.

Till gängse pris

Att Borgå inte åtminstone hittills gått med på att sälja bygganden för 103 000 euro beror enligt Hilding Mattsson på att då staden säljer egendom ska det ske till gängse pris.

– Det har ju också funnits tankar om försäljning av enbart byggnaden, inte tomten, men en sådan lösning har inte intresserat köparen.

Mer läsning