Taxistationens öde upp för diskussion

GÅR TILL HISTORIEN? Det är möjligt att torgets taxistation snart försvinner. Saken diskuteras för närvarande. Bild: Viivi Ikonen

Taxistationens och Matkahuoltos framtid diskuteras nu i samband med att Borgå utvecklar torget. Hyresavtalet för busstationen går ut först i slutet av 2022, men taxistationens avtal gäller för bara ett år åt gången. Borgå taxi förbereder sig för en flytt även om inga beslut fattats.

– Nya taxilagen träder snart i kraft och frågan är om torgstationen ens behövs efter det, säger planläggningschef Eero Löytönen, som ändå påpekar att staden inte har för avsikt att försvåra företagarnas verksamhet.

Planläggningsavdelningen håller för närvarande på att färdigställa ett förslag för hur torgområdet kunde utvecklas och han medger att också den plats vid Stadshusgatan som nu hyrts ut för taxibruk kunde användas för annat. Samma gäller de delar av torget som utnyttjas av Matkahuolto.

– All verksamhet förändras med tiden och det är kanske möjligt för bussarna att stanna närmare gatorna. I framtiden kan paket och andra försändelser säkert också hanteras på annan plats, exempelvis i samband med nuvarande Citymarket, där posten redan i dag verkar.

Löytönen framhåller ändå att de här frågorna hittills bara diskuterats inom olika avdelningar i staden, officiella förhandlingar har inte förts och beslut finns inte.

Möte sammankallas

Kim Kuhlberg, projektchef för Borgå taxi och Taxi Nyland, medger att torgstationens framtid är en sak man nog funderat på under den senaste tiden.

– Staden har inte kontaktat oss i frågan. Men nu kommer jag att sammankalla ett möte och bjuda in stadens representanter, det är bäst att veta var vi står.

Han konstaterar att på många andra orter har taxistationer försvunnit, det är dagens melodi. Därför har man anat att något kan hända också i Borgå och saken har lyfts upp.

– Vi har ju två stationer här, en i Pepot och en på torget. Pepotavtalet är i kraft fram till 2022.

Kuhlberg vet att kunderna vant sig vid att det finns en station på torget och någonstans måste ju människor plockas upp.

– Får vi inte finnas där vi är nu gäller det väl att parkera längs gatorna.

Även om nya taxilagen träder i kraft den första juli behöver taxiföretagarna alltså fortsättningsvis en plats i centrum där de kan stanna. I övrigt innebär lagen mycket nytt.

Priset varierar

Han påpekar att kunderna exempelvis härefter måste komma överens med chauffören om vad resan kostar, redan innan man kör i väg.

– Lagmakarna väntar sig att priserna sjunker då prissättningen för taxitjänster släpps fri, men vissa priser kan också stiga.

Från och med juli får man körtillstånd för taxitrafik betydligt lättare än nu och nästan vilka fordon som helst duger att köra taxi med, även exempelvis trehjulingar och lastbilar.

Kim Kuhlberg lovar ändå att Borgå taxi erbjuder god service också i framtiden, här blir det inga trehjulingar.

– Men kunderna väljer förstås vad de vill ha.

Träder huvudsakligen i kraft den 1 juli.

Luckrar bland annat upp regleringen för taxiföretagande.

Taxitillstånd knyts inte längre till fordonet. Lovet beviljas person som kan ha flera fordon.

Prissättningen blir fri.

Mer läsning