Taxibilarna återvänder till torghörnet

COMEBACK. Stadsutvecklingsnämnden fattade i tisdags beslut om att slopa taxistolparna och låta taxibilarna återvända till sin tidigare stationsplats i torghörnet mot Biskopsgatan. Bild: Kristoffer Åberg

Stadsutvecklingsnämnden lyssnade på konsumenterna och taxiföretagarna och beslutade om en helomvändning kring taxiskjutsarna vid torget. Nu försvinner stolparna vid torget och taxibilarna återvänder till sin gamla plats.

I stället för att gå på kommunteknikchef Kari Hällströms förslag och tillfälligt tillåta taxibilarna att nattetid stanna på busstationen valde en splittrad nämnd att, efter omröstning, utnyttja sin upptagningsrätt. Först handlade det om att inte ge taxibilarna lov att stanna och plocka upp passagerare på busstationsområdet, men det stannade inte där.

Under den fortsatta behandlingen av taxiärendet föreslog Patrik Björkman att taxibilarna flyttas tillbaka till den gamla taxistationens område. Samtidigt avlägsnas stolpplatserna för taxibilar vid Biskopsgatan och vid den lilla parkeringsplatsen intill den stängda busstationsbyggnaden.

– Största orsaken till det är att vi vill samla taxibilarna på ett och samma ställe. Nu har kunderna yrat omkring lite i jakt på en taxi, säger Björkman.

– Och så länge som torgplaneringen i övrigt står stilla så tycker jag att det här är en utmärkt lösning. Det bromsar inte torgets utveckling.

Största orsaken till det är att vi vill samla taxibilarna på ett och samma ställe.

Korttidsparkering

Det är inte bara taxikunderna utan också företagarna själva som upplevt stolplatserna som problematiska. Många bilister med ärende till centrum har grämt sig över att parkeringsplatserna kring torget minskar. Speciellt den lilla parkeringen tvärs över gatan från apoteket har ställt med problem.

– Det är det enda stället riktigt nära centrumservicen där man fått parkera en halv timme med parkeringsbricka. Perfekt när man behöver uträtta snabba ärenden, säger Patrik Björkman.

Taxistolpen utanför Lundi och den vid Ågatan blir däremot kvar.

BORTA. Taxichaufförerna passtuga är riven, men enligt Patrik Björkman från stadsutvecklingsnämnden hade den rivits även om taxina stannat kvar från början. Bild: Kristoffer Åberg

Taxiflytten delade nämndens åsikter. I slutänden vann förslaget om att satsa på det beprövade receptet om en samlingsplats för alla taxibilar. Patrik Björkmans ändringsförslag gick till omröstning och han understöddes av Camilla Antas, Patrik Björkman, Tom Ingelin, Petter Punnonen och Jarmo Grönman. Riitta Ahola, Christer Andersson, Laura Karén, Mika Varpio och Mikko Valtonen röstade för föredragandens förslag, att nämnden inte använder sin upptagningsrätt. Ordförandes, Grönmans, röst avgjorde.

Snabbflytt

– Meningen är att taxibilarna flyttar till sin gamla plats så fort som möjligt. Samma gäller också parkeringsrutorna som ska målas vid första bästa tillfälle, säger Patrik Björkman.

Meningen är att taxibilarna flyttar till sin gamla plats så fort som möjligt.

Var det förhastat att riva taxichaufförernas pausstuga?

– Det är två helt skilda saker. Alla parter var överens om att byggnaden ska rivas, säger han.

Däremot får taxichaufförerna en ny granne i den allmänna toaletten som staden ska bygga vid torget, ett litet stycke bort från taxibilarnas parkering.– Taxibilarna är inte i vägen för dem som behöver använda toan. Sedan kan man se det som en positiv sak att chaufförerna kan håll ett öga på wc-byggnaden så den inte utsätts för skadegörelse, säger Patrik Björkman.

Stadsutvecklingsnämndens taxibeslut står fast förutsatt att Stadsstyrelsen inte utnyttjar sin upptagningsrätt.

Mer läsning