Tänk efter, det finns miljoner att vinna

Söderkulla gård är i fint skick, en glädje att se, en pärla infattad i välvårdade odlingar, ett förnämt kulturlandskap.

Planen att bygga ut Söderkulla gård gäller stora värden. Nu är rätt tid att noga tänka efter. En på fakta baserad vision är gratis, men kan ge stora vinster.

Värdet av Söderkulla gård klarnar om vi tänker oss att gården skulle ligga i aska. Eller, ha krossade fönsterrutor, inrasade tak och graffiti överallt? Hur skulle det kännas, för dem som dagligen ser gården, ja för alla Sibbobor? Vi skulle känna sorg och skam.

Men, ännu är Söderkulla gård i fint skick, en glädje att se, en pärla infattad i välvårdade odlingar, ett förnämt kulturlandskap. Gårdens blotta existens ger oss stolthet att vara Sibbobor, en känsla som har många verkningar, hur vi vårdar och värderar vårt eget hus och hem, om vi presenterar oss med förlägenhet eller med stolthet. I slutändan påverkar vår känsla efterfrågan på boplatser.

Detta gäller Söderkulla gård sådan den är i dag. Vad händer om vi skulle ge gården en extra lockelse genom att till exempel i stället för att riva ladugården i den bygga upp en historiskt exakt modell av den fästning som dansken Sibbe en gång i tiden uppförde vid åmynningen? Eller om gården skulle bli platsen för konst, typ Konst & form, eller ett kulturcentrum typ Lilla villan, eller en upplevelsepark typ "Östersundom Inspiration Park"?

Verkningarna skulle inte bara motväga gårdens underhållskostnader, utan genom sin prestige öka vår stolthet, och i slutändan efterfrågan på boplatser, främst i grannskapet, men också långt utom synhåll från själva gården.

Nu är rätt tid att tänka efter, att mobilisera fantasin, analysera möjliga och kanske främst "omöjliga" scenarier, att skriva en vision. Då kunde planen skapa utrymmen för vad vi önskar och hindra en hotande banalisering. En plan kostar inte så mycket. Förverkligandet är det dyra, men det kan ske i steg, när vi har råd.

Gustav Tallqvist Gumbostrand

Mer läsning