Tallmoelever marscherade ut i protest

TOMT. På tisdagen marscherade elever vid Tallmo finska skola ut som en protest mot att man måste undervisas i dålig i inomhusluft. Bild: Tuomas J. Alaterä

Föräldrarnas mått är rågat. Eleverna i Talman koulu marscherade ut på tisdagen som en protest mot dålig inomhusluft.

Elever i finska skolan i Tallmo marscherade ut vid lunchtid på tisdagen som en protest mot skolans dåliga inomhusluft och att kommunen inte tar i tillräckligt i problemet.

Enligt enkäten om hälsotillståndet, som personal och vårdnadshavare svarade på förra veckan, har alltfler fått symtom i skolan och man misstänker att inomhusluften inte är frisk, säger föräldraföreningens ordförande Tuomas J. Alaterä.

– Utmarschen organiserades ganska spontant av föräldrar, och är ett uttryck för den oro som föräldrar känt i många år. Vi är osäkra om skolan blir frisk även med den renovering som planeras i sommar. Vi hoppas att eleverna i stället skulle kunna undervisas i en barackskola från och med nästa läsår.

På måndagen överlämnade skolans föräldrar en kravlista till Sibbo kommun, som man anser inte har gjort tillräckligt för att garantera elevernas och personalens hälsa i skolans fastigheter. Föräldraföreningen ska diskutera situationen på sitt möte på torsdag.