Tallman koulu renoveras i sommar

PROTEST. I början av april protesterade Talman koulus elever mot problemen med inomhusluften med en utmarsch Bild: Tuomas J. Alaterä

Den finska skolan i Tallmo ska repareras i snabb takt.

Kommunen har reserverat ett 350 000 euro stort anslag för sanering av Talman koulu. Tekniska utskottet ska på måndag välja entreprenör för de byggnadstekniska arbetena. Endast ett anbud har lämnats in.

Till entreprenör för reparationerna av ventilationsautomatiken föreslås det företag som ursprungligen levererade systemet. Det är ännu oklart vem som ska utföra schaktningsarbetena, men entreprenör bör väljas snabbt eftersom arbetena ska måste starta i början av juni för att kunna bli klara före höstterminen.

Skolans föräldraförening har redan i flera års tid oroat sig för inomhusluften och ordnade en utmarsch i våras. Föräldrarna är osäkra om skolan blir frisk i och med renoveringen. De hoppades att eleverna i stället skulle kunna undervisas i en barackskola från och med nästa läsår.