Talkogäng tog till spaden – värdefull våtmark återställs i Sibbo storskog

Talkoarbetarna bankar ner två parallella fanerskivor i ett dike i Sibbo storskogs som ska dämmas upp. Genom att göra två fördämningar hoppas man att björnmossan och vitmossan ska få övertaget och utplåna diket. Bild: Kristoffer Åberg

Skogskärr i naturtillstånd är viktiga "hotspots" för biologisk mångfald. Under hösten pågår Forsstyrelsens projekt i Sibbo storskog som syftar till att restaurera rara myrar. Jobbet görs huvudsakligen med maskinkraft, men vissa otillgängliga skogskärr kräver vanliga spadtag – då anlitas grävglada volontärer.

Vattentäta anoraker, tåliga byxor, gummistövlar och arbetshandskar ... Talkogänget som samlats på Bakunkärrs parkeringsplats i utkanten av Sibbo storskog ser både välutrustade och förväntansfulla ut,...