Taklagsfest på Lyceiparkens skola

NY MATSAL. Stora fönster öppnar mot Skepparegatan och det tidigare auditoriet är nu en del av matsalen. Bild: Kristoffer Åberg

Inte riktigt i tid, men nästan. Renoverade Lyceiparkens skola kommer att fyllas av elever och lärare från den 7 november.

Det var meningen att renoveringen skulle bli klar till efter höstlovet.

– Enligt de uppgifter jag har i dag blir bygget färdigt 21 oktober och skolan kan flytta in två veckor senare, säger Tony Lökfors som är projektchef för renoveringen.

Taklagsfesten hölls på onsdagen och bland annat skolans lärare visades omkring i de nygamla lokalerna. Skolans elever hade fått fira festen med munkar och saft litet tidigare på dagen.

– Det är länge sedan jag hade möjlighet att titta in senast, säger rektor Li-Lo Söderholm. Någon gång i våras fördes jag på rundtur, men det är mycket som har hänt sedan dess.

Vi får två kök så våra elever behöver inte mer ta sig till Ströhö för sina timmar i huslig ekonomi.

– Jag har ju ändå själv varit med i processen från början och känner till alla utrymmen från ritningarna. Det här ser lovande ut.

Efter drygt två år i baracker är alla nöjda över att snart få flytta tillbaka.

Nina Tallberg undervisar i huslig ekonomi och tar sig en första titt på de nya undervisningsköken.

– Vi får två kök så våra elever behöver inte mer ta sig till Ströhö för sina timmar i huslig ekonomi. I stället kommer grupper från Ströhö att undervisas i våra kök.

Tove Vihmo-Nyman undervisar i finska och har sitt rum i den så kallade nya delen, den del av skolan som inte har berörts av renoveringen.

– Det nya för mig kommer att vara den här ljusa och öppna matsalen.

Ny ventilation

Efter renoveringen är skolan 6 540 kvadratmeter stor.

Budgeterade kostnader är 10 890 000 euro, kommer att överskridas med cirka 100 000 euro.

Den interna hyran för skolan kommer att stiga från 757 000 euro per år till 1 321 000 euro per år.

Lökfors bekräftar att matsalen är en av renoveringens största satsningar. Det gamla auditoriet har rivits och förenats med den gamla matsalen. Det finns inte mer någon ingång från Skepparegatan. I stället öppnar stora fönster mot gatan och i hörnet längst bort från gatan har man byggt en scen.

Lökfors är mest nöjd med den nya ventilationen.

– Nu får vi förhoppningsvis en trevlig och trygg skolmiljö.

Hur långt har man kunnat beakta den nya läroplanens krav när man har planerat för den renoverade skolan?

– Jag tycker att man ofta överdriver de yttre omständigheterna när man talar om den nya läroplanen, säger Li-Lo Söderholm. Vi har kunnat utveckla vår pedagogik också under våra två år i baracker. Det handlar mer om en process än om lokaler.

En del av skolan är reserverad för språkstudier, en annan för historia och en tredje för naturvetenskapliga ämnen.

– Men det är klart att vi har haft en del önskemål, som har uppfyllts. Vi har till exempel fått fyra klassrum som kan omvandlas till två stora klassrum där flera lärare kan jobba tillsammans med större elevgrupper.

– Dessutom har vi samlat klassrummen enligt ämnen. En del av skolan är reserverad för språkstudier, en annan för historia och en tredje för naturvetenskapliga ämnen.

Mer läsning