Take the Ö-train

Ö-tåget till S:t Petersburg via Borgå, Lovisa och Kotka avgår klockan 7.23. Det kan bli verklighet, men vilket år?

Så här ljust har det väl inte sett ut för en tågförbindelse till Borgå på länge. Den nuvarande regeringen är positivt inställd till en tågförbindelse österut, och en utredning om de alternativa linjed...